Vaša kontakt osoba

Ana
ana@arbona-agency.com
099 774 50 84

Što je knowledge graph?Knowledge graph (grafikon znanja) definiramo kao bazu znanja koja koristi model strukturiranih podataka za predstavljanje entiteta iz stvarnog svijeta i njihovih odnosa. 

Kraće, knowledge graph je način organiziranja i povezivanja informacija tako da ih računala mogu razumjeti i obrađivati. Često se koriste u umjetnoj inteligenciji i prirodnom jeziku obrade (NLP - natural language processing) kako bi pomogli računalima da razumiju i tumače ljudski jezik i značenje. Dodatno, mogu se koristiti za izgradnju pametnih sustava koji mogu razumjeti i odgovarati na pitanja ili zahtjeve na prirodniji način. 

Također, knowledge graph organizira podatke u skladu s ontologijom, što se ujedno naziva i shema grafikona znanja.
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM