Vaša kontakt osoba

Ana Gavrić
ana.gavric@arbona.info
+385 99 774 5084

Kako segmentacija povećava učinkovitost e-mail marketinških kampanja?

Objavljeno 30.9.2016 12:00:26
Kako segmentacija povećava učinkovitost e-mail marketinških kampanja?
Pojam segmentacije veže se uz sve oblike marketinške komunikacije upravo zbog smanjivanja troškova i veće učinkovitosti kampanje provođenjem iste.

Segmentacija svoju primjenu također nalazi i u e-mail marketingu koji smo obradili u našem prijašnjem blog postu, prvenstveno segmentiranjem korisnisničkih mailing lista.

 

DEFINICIJA SEGMENTACIJE


Segmentacija je prema Straussu, El-Ansaryu i Frostu (2014) proces agregiranja subjekata prema njihovim zajedničkim karakteristikama koje se tiču korištenja, trošenja ili koristi koje im proizvodi ili usluge daju.

Segmentirati se može prema sljedeće 4 najvažnije karakteristike: geografskoj, demografskoj, psihografskoj i bihevioralnoj karakteristici korisnika.

Segmentacijom se korisnici dijele na grupe, odnosno segmente sa sličnim interesima za proizvode ili usluge koji se temelje na njihovim zajedničkim karakteristikama.

U kontekstu e-mail marketinga, nužan je uvjet da je segment dostupan preko Interneta, a Hughes (2016) ističe da poduzeće mora imati onoliko segmenata sa koliko može uspješno upravljat, a da je za većinu poduzeća 10 segmenata dovoljno.

 

SEGMENTACIJA U E-MAIL MARKETINGU


U kontekstu e-mail marketinga govori se o segmentaciji mailing lista te se segmentacijom žele identificirati grupe korisnika koje imaju najveću sklonost za formiranje online odnosa.

Mail Chimp, jedan od najpopularnijih e-mail marketing servisa, proveo je istraživanje na svojih 2 000 korisnika uspoređujući korisnike koji provode segmentaciju i one koji je ne provode. Rezultati su pokazali da je open rate segmentiranih kampanja 14,41% viši od nesegmentiranih kampanja, click through rate je viši 63,75%, a unsubscribera je 8,99% manje u segmentiranim e-mail kampanjama.

Rezultati istraživanja ali i praksa poduzeća koja koriste segmentaciju svojih mailing lista ukazuju na veću učinkovitost segmentiranih kampanja. Također, precizno personalizirane promotivne aktivnosti pomažu u ostvarivanju kvalitetnog dugoročnog odnosa sa Vašim korisnicima.

Uzeći u obzir činjenicu da se proces generičke segmentacije može jednostavno provesti, svakako preporučamo da obratite pozornost na spomenutu strategiju.

Arbona CTA
 • Google Partner
 • Google Street View
 • Google Marketing Platform Certificate
 • Analytics certified partner
 • AdWords qualified individual
 • Analytics qualified individual
 • AdWords qualified professional
 • Google All Stars winners
 • Bing ads Accredited professional
 • MailChimp experts
 • Hura
 • GTM