E-mail marketing: Suvremen oblik marketinške komunikacije koji se lako integrira sa Vašim ostalim marketinškim oblicima

Objavljeno: 29.09.2016. | 2 minute čitanja

E-mail marketing smatra se najbrže rastućim oblikom komunikacijske tehnologije u povijesti pri čemu je broj e-mail računa u razdoblju od 1985. do 2001. godine narastao sa samo 2 milijuna na gotovo 90 milijuna računa.

Predviđa se da će svjetski prihodi e-mail marketinga do kraja 2018. godine iznositi 23,5 milijarde dolara.

Upravo trend sveopćeg korištenja e-mail pošte čini ovaj medij pogodnim za prodajnu komunikaciju poduzeća sa svojim kupcima.

 

DEFINICIJA E-MAIL MARKETINGA


Prema Vasudevanu (2010) e-mail marketing se može definirati kao promocija proizvoda ili usluga putem e-mail pošte, a smatra se oblikom izravnog marketinga pošto se komunikacija između poduzeća i klijenta odvija jedan-na-jedan.

Kao najvažnija prednost korištenja e-mail marketinga ističu se relativno niski troškovi, brzina i jednostavnost korištenja, mogućnost integracije sa ostalim marketinškim oblicima, mogućnost segmentacije kupaca te personalizacija promotivne aktivnosti.

Uz spomenute prednosti, ističe se još i jedna, za marketere vrlo važna karakteristika – e-mail kampanje se mogu lako pratiti i mjeriti, a to se vrši preko definiranja ključnih okazatelja uspjeha (KPI) pri čemu se navode samo neki: stopa uspješnosti isporuke e-maila, stopa otvaranja e-maila (open rate), stopa klika na URL link (click through rate), stopa konverzije (conversion rate) itd.

Istraživanje The Direct Marketing Aassociation za 2014. godinu pokazalo je da se poduzeća najviše oslanjaju na korištenje click through rate, conversion rate te open rate.

 

NOVI TRENDOVI U E-MAIL MARKETINGU


Novi trendovi u e-mail marketingu upućuju na dodatnu važnost personalizacije promotivnih aktivnosti pošto korisnici žele primati ponude samo za proizvode i usluge koje ih interesiraju, a poduzeća ne žele trošiti svoje resurse na promotivne aktivnosti koje ne ostvaruju rezultate.

Također, ističe se popularnost mobilnih uređaja pri čitanju e-mail poruka te se pretpostavlja da će postati glavni uređaji za otvaranje e-mail poruka.

Uzeći navedeno u obzir, svakako se preporuča uzimanje e-mail marketinga u obzir pošto jednostavnost korištenja, niski troškovi te ogroman broj potencijalnih korisnika i veliko tržište upućuju na porast poslovnih rezultata Vašeg poduzeća.

Arbona CTA

Podijeli na:
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer