Česta pitanja

Google Analytics

Kako nekome dati pristup u Analytics web stranice?

Razina na kojoj dodajete korisnike određuje početni pristup tog korisnika, a njih možete dodati na razini računa, entiteta ili vlasničkog pregleda. Također, možete dodati koliko god korisnika želite. Kako bi nekome dali pristup u Analytics web stranice pratite sljedeće korake: 
 
  
 • Prijavite se u Analytics račun.
 • 
 • Odaberite ikonu Administrator i odaberite željeni račun, entitet ili vlasnički pregled.
 • 
 • U stupcu “Račun, entitet ili vlasnički pregled” (ovisno o tome na kojoj razini želite dodati korisnika) kliknite “Upravljanje korisnicima”.
 • 
 • Pod stavkom “Dodaj dopuštenja za “ unesite e-mail adresu Google računa korisnika kojem dajete pristup.
 • 
 • Odaberite željena dopuštenja.
 • 
 • Odaberite “Obavijesti ovog korisnika e-porukom” kako bi zaprimio obavijest da mu je odobren pristup Analytics računu.
 • 
 • Kliknite “Dodaj”.

Ako dodate korisnika na razini vlasničkog pregleda, tada taj korisnik pripada tom računu, ali u početku nema dopuštenja na razini računa ili entiteta. Kako bi dodali, izmjenili ili izbrisali pristup korisnika u Analytics web stranice, morate imati dopuštenje za upravljanje korisnicima.
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer