Česta pitanja

Google Analytics

Kako nekome dati pristup u Analytics web stranice?

Razina na kojoj dodajete korisnike određuje početni pristup tog korisnika, a njih možete dodati na razini računa, entiteta ili vlasničkog pregleda. Također, možete dodati koliko god korisnika želite. Kako bi nekome dali pristup u Analytics web stranice pratite sljedeće korake: 
 
  
 • Prijavite se u Analytics račun.
 • 
 • Odaberite ikonu Administrator i odaberite željeni račun, entitet ili vlasnički pregled.
 • 
 • U stupcu “Račun, entitet ili vlasnički pregled” (ovisno o tome na kojoj razini želite dodati korisnika) kliknite “Upravljanje korisnicima”.
 • 
 • Pod stavkom “Dodaj dopuštenja za “ unesite e-mail adresu Google računa korisnika kojem dajete pristup.
 • 
 • Odaberite željena dopuštenja.
 • 
 • Odaberite “Obavijesti ovog korisnika e-porukom” kako bi zaprimio obavijest da mu je odobren pristup Analytics računu.
 • 
 • Kliknite “Dodaj”.

Moguće je dodati bilo koji broj korisnika, no za to je potrebno imati određena dopuštenja.


Ako dodate korisnika na razini vlasničkog pregleda, tada taj korisnik pripada tom računu, ali u početku nema dopuštenja na razini računa ili entiteta. Kako bi dodali, izmjenili ili izbrisali pristup korisnika u Analytics web stranice, morate imati dopuštenje za upravljanje korisnicima.
Elena Majer