Česta pitanja

Google Ads

Kako odrediti budžet potreban za Adwords oglašavanje?

Za određivanje budžeta za AdWords oglašavanje potreban je ukupni broj klikova koji će nastati u razdoblju trajanja kampanje te njihova cijena. Kako bi pronašli približan iznos, potrebno je nekoliko informacija poput:
 
    
  •     Koje proizvode i/ili usluge klijent želi oglašavati?
  • 
  •     Koji je cilj kampanje?
  • 
  •     Koji je period trajanja kampanje?

O proizvodima i uslugama ovisi koje ćemo, i koliko, ključnih riječi koristiti u kampanji. Nadalje, o broju ključnih riječi ovisi koliko će se puta oglas prikazati, a to utječe na potencijalni broj klikova. 

Cilj kampanje važan je faktor jer definira koliko ćemo široko izabrati ključne riječi. Ako je cilj npr. booking, potrebno je koristiti usko povezane ključne riječi, a ukoliko je cilj stvaranje svijesti o novom proizvodu tada treba koristiti sve relevantne ključne riječi koje su povezane s branšom proizvoda i/ili usluge.

Period trajanja kampanje važan je faktor jer direktno utječe na količinu budžeta koju treba uložiti. Google AdWords Search kampanje funkcioniraju na principu definiranja dnevnog budežta na temelju kojeg prikazuju oglase i prikupljaju klikove tako dugo dok se dnevni budžet ne realizira do kraja. Dakle, veći broj dana ostvaruje veći broj klikova, a time i više budžeta.
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer