Česta pitanja

Google Analytics

Koja je razlika između Analytics sesije i page view-a?

Google Analytics ne računa sesije i page views na isti način. Zbog toga se broj sesija  razlikuje od broja page view-a. Sesija ili popularno nazivan “posjet”, označava skup interacija koje se odvijaju na web-lokaciji unutar zadanog vremenskog okvira, dakle ona se povećava na prvom učitavanju same sesije bez obzira na vrstu učitavanju. Page view povećava se na prvom učitavanju prikaza stranice ili zaslona stranice u pregledniku, a označava ukupan broj pregledanih stranica, uključujući i ponavljajuće poglede na jednoj stranici. Dakle, ovo je jedan od razloga zbog čega dolazi do razlike između sesije i page view-a. Također, do nepodudaranja dolazi kada izravno usporedite ta dva entiteta ili kada koristite dimenziju Datum u nekim izvješćima. 
Elena Majer