Koji budžet je optimalan za Goolge Adwords?

Objavljeno: 12.02.2016. | 2 minute čitanja

Mnogi klijenti pitaju koja je cijena AdWordsa odnosno koji budžet im je potreban za kampanju. Fiksna cijena ne postoji zato što cijena varira ovisno o vrsti posla, konkurenciji, tržištu itd. Da bi se procijenila cijena odnosno budžet, potrebno je definirati koje rezultate očekujete, te s kojim budžetom raspolažete da bi ste to ostvarili. U nastavku je pojašnjen postupak kako si možete sami izračunati budžet za Google AdWords kampanju.

Postupak – kako izračunati budžet za mjesec dana?
Prvo što morate odrediti je na kojem tržištu(državi, županiji, ulici…) i jeziku se želite oglašavati. Kada ste to definirali potrebno je odrediti ključne riječi koje su relevantne za vaše poslovanje. Dakle postavite se da ste korisnik interneta, te što bi ste upisivali u Google tražilicu da bi ste došli do ponude ili proizvoda koji vi nudite. Ključne riječi koje ste definirali potrebno je upisati u alat „keyword tool“ koji se nalazi na vaše Adwords računu. „Keyword tool“ dati će vam još neke ideje oko ključnih riječi, broj koliko se prosječno puta neka ključna riječ upiše u tražilicu u periodu od mjesec dana, te cijenu jednog klika za svaku pojedinu riječ. Iz ovih inputa možete zaključiti koliki je potencijal oglašavanja,te kolika je konkurencija. Što je više pretraživanja to je potencijal veći, te što je veća cijena klika to je konkurencija jača.
Nakon što smo dobili sve inpute , treba odrediti koliko klikova/posjeta očekujte na svojoj web stranici, te izračunati koji budžet bi vam za to bio potreban. Budžet možete izračunati tako da očekivani broj klikova pomnožite s cijenom klika koju ste prethodno provjerili. Ako imate neki određeni budžet na raspolaganju, tada si možete izračunati koliko posjeta bi ste dobili za njega tako da budžet podijelite s cijenom klika.
Ako imate input o prosječnoj cijeni vaše usluge ili proizvoda, te ako možete procijeniti koliko bi posjeta bilo potrebno da se ostvari jedna prodaja, tada možete izračunati i isplativost kampanje. Na slici ispod je primjer kako se može izračunati budžet i isplativost.
 
Koncept Adwords ulaganja
Elena Majer