Česta pitanja

Društvene mreže

Koji su mogući načini ciljanja kroz Facebook?

Ako kreirate novu publiku tada u "Audience" sekciji možete pronaći nekoliko vrsta targetiranja:
 
  
 • Custom Audience (Prilagodba publike) - targetirana publika za koju već imate prikupljene informacije putem Facebooka - Facebook pixela, Facebook SDK, Facebook engagementa.
-  Podset Custom Audience je Lookalike Audience - targetirana publika kreirana iz izvora (pronalazi korisnike na Facebooku koji su najsličniji publici iz izvora). 

  
 • Lokacija - targetiranje oglasa prema lokaciji korisnika (država, grad, regija, poštanski broj).
 • 
 • Dob - targetiranje oglasa prema dobi korisnika.    
 • 
 • Spol - targetiranje oglasa prema spolu korisnika.    
 • 
 • Jezik - targetiranje oglasa prema jeziku kojim korisnici govore.
 • 
 • Detaljno targetiranje - uključuje/isključuju korisnike u publici na temelju demografije, interesa i/ili ponašanja.    
 • 
 • Connections (Povezanost)- uključuje/isključuju korisnike u publici temeljem povezanosti sa stranicom, aplikacijom ili eventom.
Nabrojene opcije targetiranja mogu se kombinirati, što znači da odjednom možete koristiti više načina targetiranja, ovisno o vašim potrebama.

Ako koristite već spremljenu publiku za novi set oglasa, jednostavno kliknete na Use Saved Audience (upotrijebi spremljenu publiku).
Ana