Česta pitanja

Optimizacija za tražilice

Koliko će se vremena uložiti u optimizaciju Internet stranice?

Svaka web stranica je drugačija i posebna na svoj način, pa je zbog toga za svaku potrebno uložiti maksimalno truda i vremena kako bi bila što bolje pozicionirana na internet tražilicama. Za početak je potrebno kroz određene pokazatelje provjeriti kolika je konkurencija ključnih riječi i drugih web stranica. Prema tome se izrađuje i cijeli plan SEO optimizacije.

Ako su meta, title, alt i h1 tagovi napisani po pravilima koje nalaže SEO, vrijeme potrebno za optimizaciju bit će kraće. Isto tako je i sa samim sadržajem unutar web stranice. Ključne riječi najvažniji su faktor za postizanje dobre optimizacije web stranice.

Kako je na samom početku navedeno, svaka web stranica je drugačija i posebna na svoj način pa je svaku potrebno drugačije optimizirati i upravo je to razlog ponude SEO paketa. Svaki od paketa razlikuju se kako uslugama, tako i cijenom i vremenom koje će biti uloženo. Ukoliko se temeljnom analizom pokaže da je web stranica djelomično optimizirana, usluga će biti manje naplaćena, a vrijeme rada kraće. U slučaju da je potrebno raditi cijelu SEO optimizaciju, uključujući pisanje tagova, sadržaja i Off Page optimizacija, naravno da će vrijeme same izrade biti duže što podrazumijeva i veću cijenu.

Kvalitetno optimizirana web stranica ključ je dobrog promoviranja usluga i proizvoda klijentima, jer što klijent lakše dođe do web stranice vrlo je vjerojatno da će i sama prodaja biti uspješnija. Teško je unaprijed odrediti vrijeme koje će biti potrebno da bi Vaša web stranica bila kvalitetno optimizirana, jer postoji velik broj faktora koji na to utječu. Neobaveznom analizom trenutne stranice korisniku se daje savjet što bi bilo najbolje, koji SEO paket mu se preporuča i određuje se vrijeme potrebno za izvršenje.

Elena Majer