Česta pitanja

Optimizacija za tražilice

Koliko traje SEO optimizacija web stranica?

Koliko traje SEO optimizacija web stranica često je pitanje među početnicima, odnosno među onima koji razmišljaju o poboljšanju svog online poslovanja putem optimizacije web stranice za tražilice.

No, odgovor na ovo pitanje je kompleksan budući da ovisi o mnogim čimbenicima te SEO optimizacija može potrajati i do godine dana, a prvi učinci vidljivi su tek nakon minimalno četiri mjeseca. Ovo je dakako i kontinuirani proces koji se u dosta slučajeva odvija i periodično, a sve u cilju što kvalitetnijeg pozicioniranja web stranice na tražilicama.
 
Varijable koje najviše utječu na SEO proces te na rezultate SEO optimizacije su:
 
  
 • Kompetitivno okruženje - ovisi o prisustvu konkurencije na Internetu, o njihovoj dominaciji na tražilicama, ključnim riječima koje koriste itd.
 • 
 • Strateške odluke - postoji nekoliko strateških odluka koje mogu biti donesene, a sve su vezane uz način korištenja ključnih riječi te ciljeve koji se žele postići njihovim korištenjem.
 • 
 • Individualne taktike - uključuju ostale odluke kao na primjer fokusiranje na sadržaj formiran za dulje razdoblje ili sadržaj formiran za kraće razdoblje itd.
 • 
 • Ukupno ulaganje - veći financijski, ali i vremenski utrošak uvijek daje bolje rezultate kod korištenja SEO optimizacije.
 • 
 • Iskustvo - bitno je SEO optimizaciju prepustiti SEO stručnjacima, posebice ako niste upoznati sa samim procesom.
 
Navedeni čimbenici bitni su u određivanju vremena potrebnog za proces SEO optimizacije, no, vidljivost prvih rezultata ovisiti će i o samom konstruktu vaše web stranice te vašim poslovnim odlukama.
Elena Majer