Kvalitetne mailing liste: Nužan preduvjet za provođenje uspješne e-mail kampanje

Objavljeno: 01.10.2016. | 1 minute čitanja

Svako poduzeće koje koristi e-mail poštu u svojoj marketinškoj komunikaciji ima formirane mailing liste svojih sadašnjih i/ili potencijalnih korisnika. Leksikon marketinga definira mailing listu kao popis imena i e-mail adresa potrošača ili potencijalnih potrošača kojim se poduzeća koriste za aktivnosti direktne pošte ili direktne e-pošte. Može se reći da su mailing liste baza podataka imena, online adresa i drugih podataka koji se koriste za slanje promotivnih materijala.

VRSTE MAILING LISTA

Poduzeća mogu imati vlastite (interne) ili vanjske (eksterne) mailing liste koje se razlikuju po tome kako ih je poduzeće generiralo. Vlastite liste poduzeće samostalno stvara, a adrese se mogu prikupiti online (npr. kada kupac obavi online narudžbu) ili offline (npr. kada kupac dobrovoljno ostavi e-adresu u trgovini). Svako poduzeće mora imati dopuštenje vlasnika adrese da ih se uvrsti u mailing listu. U tom se kontekstu spominju pojmovi opt-in i opt-out, pri čemu opt-in predstavlja slučaj kada primatelj poruke pristaje na primanje komercijalnih e-maila. Opt-out predstavlja postupak kojim se korisnik sam odjavljuje sa mailing liste. Strauss, El-Ansary i Frost (2003) ističu da e-mailovi slani na opt-in mailing liste generiraju stopu odgovora do čak 90%.

Vanjske liste poduzeće kupuje od treće strane, stručnjaka čiji je posao spojiti izravne marketere sa vlasnicim lista. Dobavljači mailing lista skupljaju e-adrese korisnika koji su pristali primati e-poruke od organizacija s kojima ranije nisu komunicirali.

GENERIRANJE MAILING LISTA

Generiranje kvalitetnih mailing lista nužan je uvjet za provođenje uspješne e-mail kampanje. Predlažemo da odlučite koji je način generiranja mailing lista idealan za Vaše poduzeće. Također, nije dovoljno samo generirati mailing listu već i koristiti prednosti koje one pružaju. Uređene mailing liste omogućavaju lakše provođenje procesa segmentacije Vaših korisnika, a time i učinkovitije e-mail kampanje.

Podijeli na:
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer