Najčešći problemi kod SEO optimizacije

Objavljeno: 25.09.2015.  | 3 minute čitanja

Na SEO utječe više od 100 indikatora na koje morate paziti kako bi vaša web stranica mogla postići bolje pozicije. U nastavku ću istaknuti najčešće probleme zbog kojih vaše web stranice imaju negativan utjecaj na rangiranje u rezultatima pretraga tražilica. Dobit ćete uvid u sve štetne On-site elemente, ili elemente koji se mogu nalaziti na samoj stranici.
Implementiranje ciljanih promjena uvijek dovodi do boljeg rangiranja i povećanog prometa.

Naslovi
Veliki problem na Web stranici upravo su naslovi. Web stranice sastoje se od 2 različita naslova koji su vrlo važni, to su <title> i <h1> naslov.
<title> naslov nije vidljiv na samoj stranici ali to ne znači da nije važan. On je vidljiv na vrhu browsera i u rezultatima pretraga kod tražilica. On mora biti strukturiran na pravilan način te unikatan za svaku stranicu da bi se postigao najbolji efekt.
Sljedeći oblik naslova je <h1>. To je glavni naslov koji se prikazuje na samoj Web stranici i vrlo je važan. Svaka stranica ga mora imati i trebao bi biti unikatan za svaku stranicu. Kod većina stranica javlja se veliki problem jer <h1> naslovi uopće ne postoje što ima negativan utjecaj na rangiranje stranice.

Url
URL je jedan od važnijih elemenata svake Web stranice, mora biti strukturiran na način da bude primamljiv i jednostavan za korisnike a u isto vrijeme mora odgovarati tražilicama i njihovim smjernicama za kreiranje URL-a. Pravilne URL-ove preferiraju tražilice ali i korisnici jer su pregledni, razumljivi i smisleni. Većina stranica ima veliku količinu URL-ova koji nisu strukturirani na pravilan način, što automatski znači da neće odgovarati korisnicima niti tražilicama.
Meta tagovi
Meta tagovi nisu vidljivi na samoj stranici ali oni se koriste za prikaz informacija kod tražilica u rezultatima pretraga. Ispod je prikazano kako se description tag automatski generira kada ne sadrži odgovarajuće informacije.
 
Primjer meta descriptiona u Google rezultatima pretraživanja
 
Svaki description tag mora biti kreiran sukladno sadržaju stranice na kojoj se nalazi poštujući sva SEO pravila da bi na kraju privukao korisnike i bio povoljan za tražilice, koje zbog toga nagrađuju boljom pozicijom a samim time i većim prometom. Pravilni description tagovi nalaze se u rasponu od 50 do 160 znakova. Ako su prekratki ne mogu pravilno i kvalitetno opisati sadržaj Web stranice, ako su predugi bivaju odsječeni u rezultatima pretraga zbog čega ih korisnici ne mogu niti vidjeti.

Slike
Tražilice ne mogu vidjeti što se na slikama nalazi, zato postoji alt tag. Alt tag tražilicama daje do znanja o čemu se radi na slici. Svaka slika bez obzira dali se radi o maloj ikoni ili velikoj slici zaglavlja mora imati odgovarajuće popunjeni alt tag, ne samo zbog tražilica već i zbog činjenica da slijepe osobe mogu dobiti opis slike. Alt tagovi vrlo su bitan faktor, a njihov izostanak može samo naštetiti stranici.

Tekstualni sadržaj
Kvaliteta, količina i unikatnost tekstualnog sadržaja jedan je od najbitnijih On-page faktora koji utječu na rangiranje web stranice na tražilicama. Tekstualni sadržaj ukoliko je pravilno napisan može podignuti rangiranje cjelokupne Web stranice.
Velika količina tekstualnih sadržaja na većini stranicama nisu pravilno pisani te su kopirani s nekih drugih stranica. Potrebno je poštovati niz pravila prilikom strukturiranja sadržaja. Kopiran sadržaj tražilice gleda se kao veliku grešku koja se mora u potpunosti ukloniti.

Linkovi
Linkovi služe za povezivanje dijelova vaše stranice i povezivanje vaše stranice s ostalim stranicama. Linkovi moraju biti valjani, s pravilno kreiranim anchor tekstom i kao takvi mogu uvelike doprinijeti boljem rangiranju pojedinih stranica i cijele Web stranice za određene ključne riječi.
Mnogo stranica ima mnogo linkova koji uzrokuju probleme te preusmjeravaju korisnike na krive lokacije što uvelike narušava korisničko iskustvo.

Društvene mreže
Stranici su potrebni dodaci za dijeljenje na svim najpopularnijim društvenim mrežama. Potrebna je integracija Facebook,Twitter i Google+ dodataka za dijeljenje koji prikazuju i broj dijeljenja. Dugoročno ovo je vrlo dobar potez jer društvene mreže će u budućnosti imati sve veći i veći utjecaj na rangiranje Web stranica.
 
Dugmad za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama
 
Brzina
Brzina učitavanja stranice bitan je faktor kod rangiranja stranica.
 
Izvještaj učitavanja brzine web stranice
 
Brzina učitavanja stranice mogla bi se poboljšati smanjenjem broja zahtijeva prema serveru.
Ana