Određivanje cijene SEO optimizacije

Objavljeno: 20.03.2017. | 3 minute čitanja

Vlasnici web stranica često se raspituju o optimizaciji za tražilice (SEO) te žele saznati fiksnu cijenu ili cijenu za unaprijed pripremljene pakete.

Cijena SEO optimizacije se ne može odrediti na taj način jer obujam potrebnog posla i vrijeme potrebno za optimizaciju nije jednako za svaku web-stranicu. Stranice u pravilu nisu iste, ne ciljaju na isto tržište i ne nude istu vrstu sadržaja, proizvoda ili usluga da bi se mogla odrediti jedinstvena cijena.

Za određivanje cijene SEO optimizacije potrebno je izraditi analizu iz koje možemo saznati obujam posla i vrijeme potrebno za optimizaciju. Tek nakon toga moguće je odrediti cijenu.
 


KAKO SE ODREĐUJE CIJENA SEO OPTIMIZACIJE?


Analizu web-stranice možemo podijeliti na tehničku i sadržajnu.

Analizirajući tehnički dio web-stranice, dobivamo uvid u potrebne tehničke izmjene kao što su prilagodba meta podataka, brzina učitavanja stranice ili responzivnost dizajna. Nakon što se utvrdi stanje tehničkog dijela web-stranice, možemo vidjeti koliko će biti potrebno vremena da se stranica optimizira kako bi zadovoljila Google algoritam. 

Nakon toga se radi sadržajna analiza koja uključuje pregled sadržaja i ključnih riječi koje su relevantne za web-stranicu, te se istražuje jačina konkurencije. Radi se analiza ključnih riječi u sadržaju pojedinih podstranica kako bi se utvrdilo jesu li podstranice optimizirane za željene ključne riječi. Zatim se provjeravaju trenutne pozicije web-stranice za određene ključne riječi te se na temelju toga vrši procjena vremena potrebnog da se postigne zadovoljavajući napredak.

Ove analize mogu se raditi samo za određeno tržište ili za više njih. Konkurencija je na svakom jeziku drukčija te je optimizacija na stranim tržištima često znatno zahtjevnija zbog većeg broja konkurenata. 

Konkretnije, cijena ovisi o tome radi li se optimizacija za jedan jezik ili više njih, radi li se o stranici koja ima web-shop koji ima mnogo podstranica s proizvodima ili se stranica sastoji od samo nekoliko podstranica. Također, u cijenu može biti uključeno pisanje konkretnog sadržaja ili samo smjernice za njegovo pisanje kao i tehnička implementacija ili samo smjernice za implementaciju.

SEO optimizaciju potrebno je raditi minimalno 6 mjeseci kako bi Google prepoznao promjene i kako bi se postigli konkretni rezultati. 
 


ISPLATI LI SE ULAGATU U SEO?


Organski promet je onaj koji na stranicu dolazi preko ključne riječi upisane u tražilicu.

Ovaj je oblik prometa najisplativiji jer je besplatan jednom kada se dostigne dobra pozicija. Ako stranica ima bolju poziciju na tražilicama, dobivat će više besplatnog prometa. 
 

Na sljedećem grafu možemo vidjeti količinu klikova po organskim pozicijama u rezultatima pretraživanja.
 

Prikaz odnosa broja klikova i pozicija
 

Prva pozicija prosječno donosi daleko najviše prometa na stranicu, - čak 36% od ukupnog broja. Iz grafa lako možemo iščitati kako prvih pet pozicija ukupno donosi otprilike 70% svih klikova tako da su to pozicije na koje ciljaju sve web-stranice. Ova informacija pokazuje važnost SEO optimizacije i opravdava ulaganje u SEO.

Prema MOZ-ovom posljednjem istraživanju, 40.9% mobilnih pretraživanja rezultira klikom na organske rezultate, a samo 2% na plaćene. Što se tiče pretraživanja na računalu, 62.2% pretraživanja završava organskim klikom za razliku od 2.8% plaćenih. Ovo pokazuje koliko mogućnosti i dugoročne isplativosti pruža SEO.

SEO je dugoročan posao i rezultati ne dolaze preko noći, ali se višestruko isplati jednom kada se postignu željeni učinci. Tražilicama je potrebno do 3 mjeseca da bi se uočile promjene koje su napravljene na web-stranici te da bi stranicu za to nagradile boljom pozicijom u rezultatima pretraživanja.

Kontaktirajte Arbonu

Podijeli na:
Elena Majer