Procjena konverzija

Objavljeno: 17.10.2014. | 2 minute čitanja

Stopa rasta pametnih telefona te tableta i računala iz dana u dan raste. Iako su svi uređaji različiti njihovi korisnici mogu preko svakog prikupljati informacije i doći do željenih podataka o nekom proizvodu ili usluzi. S obzirom na to sve više ljudi kupnju obavlja preko više uređaja. Kao rezultat toga, moguće je da preko jednog uređaja kliknu na oglas kako bi vidjeli neki proizvod ili uslugu, a preko drugog uređaja naprave konverziju. Takve konverzije se nazivaju konverzije na različitim uređajima i njihovim praćenjem oglašivači mogu bolje procijeniti ponašanje korisnika prilikom kupnje.
Već od prije je procjena konverzija na različitim uređajima moguća za pretraživačke oglase, a od sada je ova mogućnost dostupna i za prikazivačke oglase.

Funkcioniranje konverzija različitih uređaja

Ranije je bilo vrlo teško doći do podataka o ponašanju korisnika na različitim uređajima. Sada se ta mogućnost pojavila u konverzijama različitih uređaja.Konverzije različitih uređaja procjenjuju se na temelju prikupljenih podataka od anonimnih korisnika koji su prijavljeni u Google. U skladu sa svim ostalim konverzijama i konverzije različitih uređaja upotrebljavaju zadnji klik kako bi se dodijelile pojedinom oglasu. Ova mogućnost ipak može biti ograničena. Naime konverzije različitih uređaja u Google AdWordsu prikazuju se samo kad je procjena konverzija na različitim uređajima vrlo sigurna. Kad nema dovoljno podataka na temelju kojih se može napraviti sigurna procjena konverzije Google AdWords će to prikazati kao “–”.

Konverzije na različitim uređajima

Prednosti konverzija na različitim uređajima

Korištenjem ove mogućnosti oglašivači mogu jasnije vidjeti kako njihove kampanje utječu na konverzije između različitih uređaja i posjeta trgovini. Na temelju tih informacija mogu se donijeti odluke o licitiranju na pojedinim mrežama i uređajima, odnosno mogu se donijeti odluke o kvalitetnijem raspoređivanju budžeta. Mogu se napraviti usporedbe konverzija za svaki od uređaja i na temelju zaključaka se mogu primjerice povećati bidovi za mobilne uređaje.
Elena Majer