SEO objašnjenje za običnog čovjeka

Objavljeno: 18.09.2015. | 2 minute čitanja

U zadnje vrijeme mnogo klijenata pita me što je to SEO, ali da im se objasni na što jednostavniji način. Pošto je SEO optimizacija postala vrlo popularna tema, te ima mnogo blogova koji pišu o ovoj temi ali dosta detaljno i nerazumljivo običnom korisniku koji se nikada nije susreo s tim terminom, te sam odlučio objasniti SEO na što razumljiviji i jednostavniji način.
 
Kako funkcionira SEO?
Google je razvio algoritam koji rangira web stranice prem ključnim riječima koje se upisuju u tražilicu. Google šalje takozvane „spidere“ koji provjeravaju više od 100 indikatora na vašoj stranici pomoću kojih determiniraju da li je vaša stranica relevantna ili beskorisna. Indikatori mogu biti nešto poput starosti vaše domene, promet na stranici, svjež sadržaj itd.
 
I want to be No.1 on Google
 
Kako se radi SEO optimizacija stranice?

SEO optimizaciju stranice možemo jednostavno podijeliti na onsite optimizaciju i off site optimizaciju.

On site optimizacija

On site optimizacija sastoji se od svih poslova koji se rade na vašoj stranici kako bi zadovoljila Google-ov algoritam. Ono što stranica mora imati je svoju vlastitu domenu. Stranice koje imaju svoju domenu shvaćaju se ozbiljnije upravo zato što je netko platio da ju posjeduje, te se smatra da bi takva stranica mogla biti relevantna. Vrlo je važno imati originalan sadržaj na stranici koji znači nije preuzet s neke druge stranice. Kada govorimo o originalnom sadržaju, mislimo na sadržaj koji će biti zanimljiv, te moći riješiti problem korisniku. Takav sadržaj koji je po mogućnosti popraćen slikama ili videom, korisnici će dijeliti na socijalnim mrežama te će stranica i tu dobiti na relevantnosti. Brzina učitavanja stranice jedan je od bitnih indikatora kao i naslovi, podnaslovi, meta tagovi, description itd. Kada se svi dijelovi stranice optimiziraju Google algoritam može ocijeniti vašu stranicu kao relevantnu ali ju treba najprije povezati s vašim prometom na internetu kako bi vam dodijelio bolji rang.

My content is 100% unique

Off site optimizacija

On site optimizacija preduvjet je da bi uopće mogli postići bolji rang. Nakon on site optimizacije treba raditi off site optimizaciju koja se sastoji od poslova koji su vezani za sve radnje oko vaše stranice na internetu, a jedan od najvažnijih poslova je „linkbuilding“. Linkbuilding je metoda koja može najviše doprinijeti boljem rangiranju Web stranice za određene ključne riječi. Dakle to su ulazni linkovi na vašu stranicu koji se postavljaju na najrelevantnije Web stranice koje zbog sličnosti sadržaja najviše odgovaraju za linkbuilding kampanju. Što je veća količina i kvaliteta ulaznih linkova to će vaša stranica imati bolji rang na tražilicama.

Off site optimizacija
 
SEO je dugoročan posao i rezultati ne dolaze preko noći. Tražilicama treba do 3 mjeseca da bi uočile promjene koje smo napravili na Vašim Web stranicama i da bi Vašu stranicu za to nagradile boljom pozicijom.
Elena Majer