Česta pitanja

Internet marketing

​Što je CMS?

CMS ili content management system je softverska aplikacija ili set povezanih programa koji se koriste za kreiranje i upravljanje digitalnim sadržajem. Oni imaju dvije komponente:

Content management application (CMA) - za korisničko kreiranje, modifikaciju i brisanje sadržaja s weba bez potrebe poznavanja HTML-a.

Content delivery application (CDA) - pruža back-end usluge upravljanja sadržajem.
 

ZNAČAJKE CMS-a


Značajke mogu varirati od pojedinog CMS-a do drugog, no kao najvažnije funkcije gotovo uvijek se spominju indeksiranje, pretraživanje i dohvat sadržaja, format management, kontrola revizije te objavljivanje sadržaja.


CMS se koristi za upravljanje digitalnim sadržajem.
 

  
 • Intuitivno indeksiranje, pretraživanje i dohvat sadržaja olakšava pretraživanje sadržaja po raznim atributima kao što su datum objavljivanja, ključne riječi i autor.
 • 
 • Format management pretvara skenirane dokumente u HTML i PDF dokumente.
 • 
 • Revizija omogućuje ažuriranje i uređivanje sadržaja nakon inicijalne objave. Kontrola revizije prati promjene napravljene na dokumentima.
 • 
 • Funkcionalnost objavljivanja ili izdavanja sadržaja omogućuje korištenje templatea i drugih alata za kreiranje i uređivanje sadržaja.

Ostale značajke CMS sustava su:
 

  
 • URL-ovi prilagođeni za SEO,
 • 
 • Integrirana i online pomoć kao što su forumi za rasprave,
 • 
 • Podrška za template,
 • 
 • Admin panel s višejezičnom podrškom,
 • 
 • Minimalni zahtjevi servera...
 

KAKO ODABRATI PRAVI CMS?


Gotovo da i ne postoji ograničenje broja faktora koje treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o odabiru CMS-a.

Potrebno je odabrati CMS koji odgovara zahtjevima organizacije.

Postoji nekoliko osnovnih funkcionalnosti koje CMS treba imati (npr. jednostavan editor i mogućnosti pretraživanja), no za neke organizacije odabir ovisi o specifičnim zahtjevima. Npr. velike organizacije trebaju u obzir uzeti broj korisnika koji će se služiti CMS-om, ima li CMS višejezičnu podršku, razinu kontrole koje imaju administratori i krajnji korisnici...

Neke od najpoznatijih CMS platformi su:

  
 • SharePoint,
 • 
 • Documentum,
 • 
 • M-Files,
 • 
 • Joomla,
 • 
 • WordPress,
 • 
 • Magento,
 • 
 • i mnoge druge.
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer