Česta pitanja

Google Ads

Što je geo-targetiranje?

Geo-targetiranje je praksa dostavljanja različitih sadržaja ili oglasa korisnicima ovisno o njihovoj geografskoj lokaciji. Facebook i Google omogućuju funkciju prikazivanja oglasa na točno određenom geografskom području, što je neizostavan korak prilikom postavljanja svake kampanje koji omogućuje dosezanje željene ciljne skupine. 
Ana