Česta pitanja

Internet marketing

Što je Instagram Countdown sticker?


Instagram Countdown sticker omogućava odbrojavanje do određenog trenutka. Najčešće ga korisnici koriste prilikom odbrojavanja do određenog događaja koji je njima uvelike važan. Naime, može se raditi o određenom koncertu, putovanju ili o velikim životnim promjenama - npr. odbrojavanja do trenutka u kojem će korisnici postati roditelji.

Ana