Česta pitanja

Internet marketing

Što je ROI i kako mjeriti ROI od digitalnog marketinga?

ROI (eng. return on investment) ili povrat ulaganja je metrika koja pokazuje koliko se profita ostvari u odnosu na troškove. Ova metrika pokazuje učinkovitost investicije, a računa se:
 

ROI = [(Profit - Investicija) / (Investicija)] x 100%


U kontekstu digitalnog marketinga, ROI se promatra kao odnos ostvarenog profita iz marketinške kampanje i troškova marketinške kampanje.


ROI je odnos ostvarenog profita i troškova marketinške kampanje.
 


ROI U DIGITALNOM MARKETINGU


Microsoftovo istraživanje je pokazalo da digitalni marketing pokazuje bolje ROI rezultate od tradicionalnog oglašavanja (TV, pring, radio...).

Prema tome, digitalni marketing nije "da-ili-ne" strategija, već bi se poduzeća koja koriste tradicionalno oglašavanje trebala fokusirati na prebacivanje barem dijela budžeta u digitalni marketing.

Kako bi se potkrijepile ove tvrdnje, Googleovo istraživanje je pokazalo da je kombinacija digitalnog i tradicionalnog marketinga rezultirala s 11% porasta prodaje za poduzeća.


Kombinacija digitalnog i tradicionalnog marketinga rezultira porastom prodaje.


Primjer izračuna ROI-a u digitalnom marketingu za uslugu vodoinstalatera:


Trošak usluge vodoinstalatera (materijal, vrijeme, ruke...) = 1000 kuna

 

  
 • Cijena usluge vodoinstalatera (popravak vodokotlića) = 2000 kuna
 • 
 • Broj dogovorenih i naplaćenih popravaka vodokotlića preko kampanje digitalnog marketinga = 10
 • 
 • Zarađeni iznos od usluge popravka vodokotlića = 20 000 kuna
 • 
 • Troškovi kampanje digitalnog marketinga = 2500 kuna

ROI = [(20 000 - (10 000 + 2500)] / (10 000 + 2500) = 0,6 (x 100%) = 60%


 

9 METRIKA DIGITALNOG MARKETINGA ZA PRAĆENJE ROI-a


Ključ svake kampanje digitalnog marketinga je praćenje ispravnih metrika (KPI-eva) kako bi se mogao odrediti precizan i jasan ROI.

Zato u nastavku donosimo 9 metrika digitalnog marketinga koje trebate pratiti kako bi povećali svoj ROI.

 

  
 1. Unique Website Visitors
 2. 
 3. Website content s najboljim učinkom
 4. 
 5. Landing pages s najboljim učinkom
 6. 
 7. Bounce rate
 8. 
 9. Porast broj fanova na društvenim mrežama
 10. 
 11. Ostvareni broj leadova iz kampanje digitalnog marketinga
 12. 
 13. Trošak po ostvarenom leadu iz kampanje digitalnog marketinga
 14. 
 15. Učinak postova na društvenim mrežama
 16. 
 17. Greške na web stranici
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer