Česta pitanja

Google Ads

Što je to Display Network odnosno prikazivačka mreža?

Display Network ili prikazivačka mreža pomaže vam doprijeti do ljudi koji pregledavaju svoje omiljene web stranice, gledaju YouTube video, provjeravaju svoje Gmail račune ili koriste mobilne aplikacije.

Putem Google prikazivačke mreže se pomoću različitih formata oglasa povezujete sa korisnicima te na taj način možete zaokupiti njihovu pozornost u ranoj fazi kupnje.

Display Network vam omogućuje prikazivanje oglasa u pravo vrijeme i na pravom mjestu. No, da bi vaša display kampanja bila uspješna, vrlo je bitno ispravno postaviti ciljanje korisnika. Moguće je kontekstualno ciljanje na temelju ključnih riječi ili određenih tema iz područja kampanje. Također, postoji mogućnost odabira web-lokacija na kojima želimo da se oglasi prikazuju te mogućnost izrade remarketing kampanje.

Elena Majer