Česta pitanja

CRO optimizacija

Što sve može biti web konverzija

Web konverzija je ono što želite da posjetitelj vašeg weba napravi. To je akcija korisnika na vašem webu koja za vas ima najveću vrijednost? Uvijek definirajte jednu primarnu akciju koja vam je najvrjednija. 

Najvrjednije akcije korisnika na webu mogu biti: 
  
 • prodaja
 • 
 • rezervacija
 • 
 • ispunjen obrazac
 • 
 • upisivanje na listu newsletter pretplatnika
 • 
 • ...
Najvrjednije akcije se često još nazivaju i makro konverzije. 

Osim ovih akcija, svakako pratite i manje akcije koje su za vas relevantne. Manje akcije mogu biti: 
  
 • broj preuzimanja
 • 
 • video pregledi
 • 
 • vrijeme provedeno na stranici
 • 
 • ...
Ovakve, manje akcije se često još nazivaju i mikro konverzije. 
Elena Majer