Česta pitanja

Google Analytics

Tko je jedinstveni posjetitelj?


Jedinstveni posjetitelj je termin koji se odnosi se na
osobu koja je barem jednom posjetila web stranicu. U marketinškoj analizi jedinstveni posjetitelj broji se samo jednom za određeni vremenski period, neovisno o njegovom broju posjeta web stranice. To znači da ako isti posjetitelj posjeti stranicu primjerice tri puta, u analizi će biti prepoznat kao jedan posjetitelj, a ne tri.

Drugi naziv za ovaj termin je i jedinstveni korisnik.  

 

Elena Majer