iOS 14 promjene i utjecaj na oglašavanje putem Facebook-a

Objavljeno: 27.01.2021. | 4 minute čitanja

Nastavno na promjene na polju upravljanja privatnosti na iOS 14 operacijskom sustavu, Facebook planira niz promjena na vlastitoj platformi oglašavanja. Naime, cjelokupna problematika se zapravo svodi na notifikaciju koju iOS 14 korisnici dobivaju pri pokretanju Facebook aplikacije na mobilnom uređaju, koja im omogućuje isključivanje praćenja putem na Facebook Pixel-a i Facebook SDK. Samim time se značajno ograničava praćenje standardnih i custom evenata te smještanje takvih korisnika u publike za ciljanje, što direktno može utjecati na kvalitetu targetinga i efikasnost kampanja na Facebook Ads platformi.

Kako bi Facebook adekvatno ponudio rješenje problema kvalitetnog praćenja iOS 14 korisnika na svojim platformama, oglašivačima će omogućiti agregirano praćenje evenata (Aggregated Event Measurement). Sam koncept agregiranog praćenja evenata trenutno je nejasno opisan od strane Facebook-a, no u konačnici bi trebao u određenoj mjeri doskočiti limitacijama praćenja iOS 14 korisnika.

Službena preporuka Facebook-a oglašivačima jest da već sada implementiraju određene izmjene na svojim oglašivačkim računima, ovisno o konceptima Facebook oglašavanja koje provode u praksi. U svakom slučaju, smjernice su sljedeće:

1. Verificirajte domene projekata na kojima radite u Facebook Ads / Business Manageru - radi se o procesu predostrožnosti i pripreme za dodatne izmjene koje će potencijalno nastupiti, a dobro je i sa sigurnosnog aspekta izvršiti verifikaciju svih web domena koje stoje iza Facebook profila kao stranke koje predstavljaju pripadajuće Facebook oglase.

Postupak uključuje dodavanje domena unutar Business Managera, a mogućnosti verifikacije obuhvaćaju sljedeće opcije:
  • Unos odgovarajućeg zapisa u DNS konfiguraciju (ako imate pristup DNS postavkama)
  • Postavljanje HTML datoteke koji će vam se generirati pod domenom kada ju dodate u Business Manager
  • Postavljanje meta tag-a na home page, kojeg će također Facebook generirati pod domenom kada je dodate unutar Business Managera

2. Planirajte i suzite korištene Standard Evenata na maksimalno 8 eventa po domeni - kao što smo prethodno spomenuli, Facebook će uvoditi agregirano praćenje evenata (Aggregated Event Measurement) da bi doskočio problemu koji se očituje u mogućnosti praćenja samo jednog krajnjeg eventa za iOS 14 korisnike, a za pripremu prije nastupa tog rješenja valja osigurati da nemate više od 8 aktivnih evenata po domeni. U kvotu od 8 evenata ulaze i custom eventi, stoga valja voditi računa da se praćenje racionalizira sukladno opisanim smjernicama.
Standardni događaji tvrtke Arbona
3. Revidirajte svoj Attribution window iz prijašnjeg (28 days click i 1 day view) u novi (7 days click) - budući da Facebook ima određena ograničenja kod praćenja iOS 14 korisnika, prisiljen je pojednostaviti atribucijske modele i svesti ih na kraće periode. Navedena postavka već se automatski aplicirala kod mnogih oglašivačkih računa.

U krajnjoj liniji, 28 days click i 1 day view više ne postoji kao mogućnost u odabiru modela atribucije. Ako u međuvremenu niste sami izmijenili model atribucije, Facebook će automatski postaviti vašu atribuciju na 7 day click model, i to na razini ad set-a. Atribucijski model više nije moguće mijenjati na razini Ad Account-a već isključivo na razini kampanja, odnosno ad set-ova prilikom njihove kreacije. Atribucijski modeli koje ćete moći odabrati uključuju:
  • 1-day click
  • 7-day click (novi defaultni model)
  • 1-day click and 1-day view
  • 7-day click and 1-day view

Budući da se mijenja atribucijski model, vjerojatno ćete zamijetiti pad konverzija u sučelju Facebook Ads-a, zato je važno paralelno pratiti ishode kampanja putem platforme za mjerenje web prometa poput Google Analytics-a, kako biste imali jasniju sliku o performansu vaših kampanja. Isto tako, u nekim custom publikama možda primijetite pad broja članova, kad se pojedini iOS 14 korisnici budu isključivali s praćenja na Facebook-u.

4. Ako plasirate dinamičke oglase, te koristite više Facebook pixela povezanih s katalozima proizvoda, Facebook predlaže da se koristi samo jedan pixel po katalogu, što svakako valja provjeriti radi sprječavanja plasmana poveznica koje s oglasa vode korisnike na vanjske domene koje nisu primarne i verificirane sukladno naputku iz točke 1.

Nastavno na planirane promjene na Facebook platformi, najavljen je odmak u izvještajima o oglašavanju od 3 dana, što će primorati oglašivače na promjenu pristupa u optimizaciji kampanja, tako da izmjene i optimizacije vrše s većim odmakom od posljednjih značajnih promjena te da planiraju kampanje dugoročno. Facebook nije odredio točan datum i vrijeme kada će nastupiti ova promjena, no očekujemo da će svi oglašivači o tome biti pravovremeno obaviješteni.

Svakako možemo zaključiti da ove promjene ne idu u prilog Facebook oglašivačima, no dobra je vijest što je trenutno u Hrvatskoj udio iOS 14 korisnika relativno mali, sudeći po informacijama o publikama na Facebook Ads platformi, koje govore da oko 14% korisnika u Hrvatskoj koristi iOS mobilni uređaj kao primarni uređaj kojim najčešće pristupa Facebook-u.

Primjerice, u SAD-u je situacija obrnuta i tamo će zasigurno biti značajnijih utjecaja. Hoće li ista problematika biti aktualna i na desktop Apple platformama - za sada nije poznato. U svakom slučaju, preporučujemo provjeru postotaka iOS korisnika na tržištima u kojima oglašavate, kako biste imali predodžbu o potencijalnom utjecaju navedenih promjena na vaše kampanje.

Udio korisnika Arbone u SAD-u i svijetu
Važno je naglasiti da iOS 14 korisnik može odabrati opciju da se normalno prati od strane Facebook-a kao i do sada, no tek predstoji vidjeti koliko će biti takvih korisnika u odnosu na one koji odbiju praćenje. Postoji još podosta nejasnoća vezanih za problematiku restrikcija praćenja na iOS 14 sustavu, stoga nastavljamo pratiti razvoj situacije i implementirati smjernice najbolje prakse koje zaprimamo direktno od Facebook-a i naših partnera.

Trebate li pomoć, ovdje smo :) Kontaktirajte nas i riješimo skupa predstojeće Facebook promjene te ih dočekajmo potpuno pripremljeni!
Elena Majer