Česta pitanja

Google Ads

Kako postaviti oglas na Google?

Ovisno o načinu na koji strukturirate svoj račun za Google oglase, takvu ćete imati kontrolu nad time kada i kako će se Google oglasi prkazivati. Prvo je potrebno otvoriti Google Ads račun. Nakon toga kreirate kampanju koja se sastoji od više grupa oglasa. Bitno je odrediti budžet koji ste spremni potrošiti te ključne riječi za koje želite da se Google oglasi prikazuju.

Jednostavno rečeno, način na koji strukturirate svoj račun za Google oglase utječe na samu razinu kontrole nad prikazivanjem oglasa. 

Imajte na umu da će dobro strukturirani račun:
  
 • Osigurati da su online pretraživanja koja okidaju Google oglase relevantna za vaše ciljeve oglašavanja
 • 
 • Rezultirati boljom ocjenom kvalitete oglasa (quality score), što će rezultirati boljim rezultatima i nižim cijenama po kliku. Ocjena kvalitete oglasa je u osnovi mjerilo koliko vas Google voli.
 • 
 • Održavati kvalitetnu organizaciju kampanja unutar Google računa zbog čega ćete lakše optimizirati Google oglase. Ako je vaš račun u neredu, tada ćete se vjerojatno i izgubiti u neredu, što će rezultirati i lošijim rezultatima.

6 kritičnih komponenti za organizaciju i postavljanje Google oglasa


Prije postavljanja i pokretanja Google oglasa važno je razumjeti kako funkcionira struktura Google Ads računa.


1. Google kampanja


Ako vaš račun nije velik, obično ćete imati samo nekoliko kampanja koje obuhvaćaju šire teme. Svaka kampanja će sadržavati grupe oglasa koje sadrže ključne riječi vezane za tekstualne oglase koji šalju online korisnike na odredišnu stranicu (landing page).


2. Grupe Google oglasa


Unutar svake kampanje stvorit ćete relevantne grupe oglasa koje će biti mnogo specifičnije. Ne postoji preporučeni broj grupa oglasa, no generalno gledajući, bolje je ne pretjerati jer ćete time samo povećati potreban proračun za vođenje jedne kampanje. 

Grupe oglasa sadrže ključne riječi koje će aktivirati prikazivanje tekstualnih oglasa (3 oglasa po grupi) koji će voditi online korisnike na relevantnu odredišnu stranicu.


3. Ključne riječi unutar grupe oglasa


Ključne riječi se nalaze unutar svake grupe oglasa i vrlo su važne za kontrolu nad time kada će se i kako aktivirati oglasi na online tražilicama.

Kada online korisnici u Google ili u bilo koju drugu tražilicu u okvir za pretraživanje upisuju svoje upite i ti se upiti podudaraju s ključnom riječi vašeg oglasa tada će se i aktivirati vaš oglas.

Svaka ključna riječ će imati: 
  
 • svoj maksimalni  CPC (Cost-Per-Click - potrošnja po kliku), 
 • 
 • odgovarajuću vrstu podudaranja (match type) te
 • 
 • ocjenu kvalitete.

Od ključne je važnosti provesti detaljno istraživanje ključnih riječi (npr. pomoću Google Keyword Plannera), razumjeti sve vrste podudaranja ključnih riječi te svakodnevno pratiti i optimizirati strategiju ključnih riječi.

Google Ads oglasi

4. Negativne ključne riječi


Negativne ključne riječi su kritične za pozitivne rezultate Google Ads kampanja te za optimizaciju potrošnje jer ćete tako izbjeći nekontrolirano trošenje novca na irelevantna pretraživanja.

Pogotovo ako upotrebljavate široka podudaranja kojima ćete vrlo vjerojatno povući posve nerelevantne upite pretraživanja koji nimalo ne odgovaraju vašim ključnim riječima i oglasima.


5. Tekst Google oglasa


Ovo je stvarni tekst (copy) koji će se prikazivati na pretraživačkim mrežama. Svaka grupa oglasa bi trebala imati 3 oglasa koja upućuju na istu odredišnu stranicu. 

Google oglas se sastoji od tri naslova i dva opisa. Tijekom stvaranja oglasa važno je slijediti Google Ads smjernice te s vremena na vrijeme testirati tekstualne oglase. 

Tijekom pisanja oglasa ne zaboravite pozvati korisnike na akciju kako bi se ispunio krajnji cilj kampanje, odnosno kako bi se ostvarile konverzije.


6. Odredišne stranice na koje vode Google oglasi


Posljednje, ali ne i najmanje važno, imamo odredišne stranice. To je u biti mjesto na koje će online korisnici doći u slučaju da kliknu na oglas (vjerojatno na web stranicu s akcijom ili posebnom ponudom).

Preporučujemo da razmišljate strateški i da pazite da svaki oglas vodi na što relevantniju stranicu. To znači na stranicu koja sadrži iste ključne riječi kao i vaš oglas.

Google Ads struktura kampanje
Iako se ponekad čini da upravljanje Google Ads oglasima nije komplicirano, ono često iziskuje mnogo vremena, znanja i istraživanja, a sve u svrhu što boljeg pozicioniranja te postizanja većeg broja konverzija. Stoga bi se kreacija i upravljanje Google Ads oglasima trebala prepustiti certificiranim stručnjacima.
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer