Česta pitanja

Optimizacija za tražilice

Mogu li se promijeniti izvješća u Google Search Consoli?

Odgovor je da!

Google je ažurirao mnoga izvješća unutar Google Search Console kako bi tako obuhvatili manji broj stranica i time postigli što bolje performanse u Search Console. Izvještaji na koje su utjecali uključuju AMP, izvještaje za mobilnu upotrebu, brzinu, te sva ostala izvješća o rezultatima.

Što se promijenilo? Google je na taj način omogućio bolje iskustvo pretraživanja Google Search Console pa se neki od izvještaja sada pojavljuju i na manjem broju stranica. Google sada pregledava manje vaših stranica.

Google je naveo da se promjena dogodila samo kod izvještaja i da ta promjena ne utječe na rezultate pretraživanja. Zbog toga ćete možda primijetiti smanjenje broja stavki i stranica praćenih u tim izvješćima.

Ako primijetite promjene u AMP, mobilnoj verziji, brzini i svim izvješćima bogatih rezultata unutar Google Search Console, možda je to razlog. Važno je shvatiti da ova promjena možda nema nikakve veze s bilo kakvim izmjenama na vašoj web stranici.

Ovo je interna promjena Googleova izvješćivanja, pa stoga, ako koristite ta izvješća, promjenu u svom izvješćivanju morate zabilježiti i svakako morate imati u mislima da Google konstantno radi na nečem novu pa su uskoro moguće još neke izmjene i dopune.
Elena Majer