8 mjernih podataka važnih za oglašavanje na Facebooku

Objavljeno: 16.08.2019. | 10 minute čitanja

Budimo iskreni. Facebook je kompliciran. Daje mnogo podataka (možda čak i previše), od kojih nam se ponekad neki čine kao da predstavljaju jedno te isto i zato više niti sami nismo sigurni što bi točno trebali pratiti.

Klikove? Koje klikove? Sve klikove, jedinstvene klikove, outbound klikove? 

Možda engagement? Na stranicu, objavu ili rang stope angažiranosti (Engagement Rate Ranking)?

Shvaćate na što mislimo, zar ne?

Iako je zaista lijepo imati na raspolaganju sve ove informacije, one su korisne samo ako ih razumijete i ako znate koji su mjerni podaci važni za vaše poslovanje.

Naime, svaka će tvrtka imati drugačije ciljeve marketinških kampanja pa je važno da pratite mjerne podatke upravo prema tim ciljevima.

Ovdje trenutno nećemo govoriti o takvim specifičnim ciljevima već ćemo napraviti listu osnovnih mjernih podataka koje je važno imati na oku u bilo kojem slučaju.

Spremni?

FB mjerni podatak #1: Angažiranost: lajkovi, komentari i dijeljenja

Angažiranost (engagement) pokazuje koliko puta je netko poduzeo određenu radnju na vaše objave. Dakle, to bi moglo biti:
  • klik na link
  • dijeljenje objave
  • reakcija (lajkanje, smajlići)
  • ostavljanje komentara.

Razlog praćenja angažiranosti publike


Ako vam se doseg objava čini i više nego dobar, no FB objavama nedostaje angažiranosti, tada ste u velikom problemu. Razmislite - ako se publika na društvenim mrežama ne želi angažirati s onim što objavljujete, ima li smisla to objavljivati? 

Stopa angažiranosti govori koliko je vaša publika zainteresirana za sadržaj koji objavljujete te prikazuje koji sadržaj prolazi, a koji ne. 

Pomoću ovog mjernog podatka ćete s vremenom moći prilagoditi svoju strategiju na društvenim mrežama. Na primjer, ako slike mačaka dobivaju višestruko više angažmana nego slike pasa, nastavili bi s objavljivanjem mački, a od pasa bi odustali.

No pripazite! Kao i kod većine mjernih podataka, promatranje samo jednog mjernog podatka možda neće dati cjeloviti kontekst potreban za donošenje pametnih odluka. 

Na primjer, ako objava ima mnogo lajkova, ali nema komentara i dijeljenja, to nije uvijek loš znak. Objava je možda prikazivala prekrasnu sliku i tekst koji nije pozivao na akciju. No ako je objava u sebi sadržavala poziv na akciju, nedostatak komentara i dijeljenja bi mogao značiti i loše rezultate. 

Općenito govoreći, visoka stopa angažmana ukazivat će na:
  • zdravlje publike, tj. u kojoj mjeri publika reagira na objave i koliko imate “pravih” sljedbenika)
  • zanimljivu vrstu sadržaja
  • razinu svijesti o vašem brendu.

Gdje pronaći mjerni podatak angažiranost?


Postoji nekoliko načina za praćenje angažiranosti. Prvi je putem Facebook Insightsa (u gornjem izborniku kliknite na “insights” pa u lijevom izborniku kliknite na “posts”).

Facebook Insights engagement na objave

Drugi način je da odete u Facebook Business Manager te za vrstu tablice izaberete “engagement”.

Facebook Business Manager - engagement

FB mjerni podatak #2: Doseg objava (reach)

Doseg (reach) je mjerni podatak koji pokazuje koliko je FB korisnika vidjelo vašu objavu. Mogu se gledati plaćeni i organski napori. 

O dosegu možete razmišljati kao o broju očiju kojima su izložene vaše objave. Naravno, što je više para očiju to bolje, no ipak doseg sam po sebi ne stvara cijelu sliku uspješnosti strategije na društvenim mrežama.


Razlog praćenja dosega FB objava


Doseg je mjerni podatak koji pripada u sam vrh marketinškog toka i pokazatelj je snažne svijesti o brendu. 

No iako doseg sam po sebi ne stvara cijelu sliku, kritični je mjerni podatak za praćenje. Naime, ako uspijete izgraditi prepoznatljivi, cijenjen i utjecajan brend, lakše ćete doći do ostalih ciljeva koje ste postavili (npr. dobivanje potencijalnih klijenata, pretplatnika, konverzija).

Sve u svemu, veliki je problem ako vaš doseg ne raste.


Gdje pronaći doseg?


Kako bi uspješno pratili ovaj mjerni podatak, pratite:
  • rast sljedbenika 
  • pojedinačni doseg objava
  • ukupni doseg kampanje
Mjerni podatak “doseg” možete pronaći u odjeljku Insights (gornji izbornik na FB-u), zatim u lijevom izborniku kliknite na “posts”.

Reach u Facebook Insightsima
Želite li vidjeti detaljnije podatke, u lijevom izborniku kliknite na odjeljak “reach”.

Detaljniji pregled dosega (reach) u Facebook Insightsima

FB mjerni podatak #3: Impresije (impressions)

Još jedan mjerni podatak povezan s vidljivošću objava su impresije, tj. broj pojavljivanja. Dok doseg objava govori koliko je korisnika vidjelo vaše objave, impresije mjere koliko su puta vaše objave bile prikazane. To uključuje i slučaj u kojem jedan korisnik više puta vidi objavu. 


Razlog praćenja impresija FB objava


Impresije mogu dati odličan uvid o viralnoj prirodi objave. Jedna osoba može biti više puta izložena jednoj objavi. Na primjer, korisnik je vidio objavu:
Budući da se pred Facebook korisnike baca raznovrstan sadržaj, korisnici moraju vidjeti sadržaj više puta kako bi se odlučili na poduzimanje određene akcije. Na temelju ove pretpostavke čak postoji i “pravilo sedam” koje govori da potencijalni klijent u prosjeku mora vidjeti marketinšku poruku barem sedam puta prije nego poduzme određenu radnju.


Gdje pronaći impresije?


Mjerni podatak “impresije” možete pronaći u odjeljku Insights (gornji izbornik na FB-u), zatim da u lijevom izborniku kliknite na “posts”. Mjerni podatak ”reach” promijenite u “impresije”.


Impresije u Facebook Insights

FB mjerni podatak #4: Stopa pojačanja (amplification rate)

Pitate se što je stopa pojačanja? Ovog mjernog podatka nema nigdje za odabrati jer ga je “stvorio” Avinash Kaushik, jedan od najprepoznatljivijih glasova u svijetu analitike i digitalnog marketinga. Stopu pojačanja je definirao kao stopu kojom vaši sljedbenici uzimaju vaš sadržaj i dijele ga putem društvenih mreža. 

Zapravo na stopu pojačanja možete gledati kao na omjer broja dijeljenja po jednoj objavi. 
 


Razlog praćenja stope pojačanja


Iako su lajkovi i komentari sjajni, oni ne moraju nužno proširiti doseg Facebook objava. No kada vaši sljedbenici dijele vaš sadržaj, tj. šire ga dalje, on postaje izloženiji novoj publici bez da morate novčano ulagati na povećanje dosega.

Visoka stopa pojačanja pravi je pokazatelj da su se vaši sljedbenici odlučili aktivno vezati za vaš brend te su time postali takozvani ambasadori vašeg brenda.


Kako izmjeriti stopu pojačanja?


Kako bi izmjerili stopu pojačanja broj dijeljenja jedne objave podijelite s ukupnim brojem sljedbenika i pomnožite sa 100. Nažalost, ovo je jedan od rijetkih mjernih podataka na društvenim mrežama koji se ne nalazi u postojećim tablicama.

FB mjerni podatak #5: CTR (stopa klikanja)

CTR je jedan od najvažnijih mjernih podataka u digitalnom marketingu. Prikazuje postotak korisnika koji su vidjeli vaš oglas, kliknuli na njega i na kraju došli na odredišnu stranicu. 

Računa se kao omjer broja klikova na oglas i broj prikaza (impresija) tog oglasa. Prema podacima iz Wordstreama, prosječni CTR za Facebook oglase u svim branšama iznosi 0,9%.


Razlog praćenja CTR


Očigledno je da korisnike interesira ono na što kliknu. Bitno je pratiti ovaj mjerni podatak jer je nizak CTR znak da korisnicima vaš sadržaj nije toliko zanimljiv. Kao i za Google oglase, CTR utječe na troškove oglasa. 

Facebook i ostale društvene platforme imaju tendenciju da favoriziraju oglase s visokim klikovnim postocima pa tako oni dobivaju više impresija i bolji položaj za manji trošak po kliku.


Gdje pronaći CTR na Facebook oglase?


CTR se definira kao broj klikova podijeljen s brojem impresija, pomnožen sa 100. 

Srećom, Facebook automatski izračunava CTR za svaki oglas, tako da ništa ne morate računati ručno. Kako biste vidjeli CTR na Facebook oglas u Facebook Business Manageru u odjeljku “Ads Manager” u tablicu dodajte stupac CTR (Link Click-Through Rate).

CTR Facebook oglasi

FB mjerni podatak #6: Stopa napuštanja web stranice (bounce rate)

Stopa napuštanja web stranice je jedan od rijetkih mjernih podataka za koje želimo imati niski rezultat. 

Stopa napuštanja mjeri broj korisnika koji su posjetili vašu web stranicu i odmah su odlučili otići. Razlozi mogu biti svakojaki. Na primjer, netko je slučajno kliknuo na Facebook oglas ili vaša web stranica ne daje ono po što su korisnici došli.


Razlog praćenja stope napuštanja


Niska stopa napuštanja pokazuje da web stranica pruža vrijednost jer čim dođu na nju, žele se zadržati, a možda čak i pretvoriti u kupca. Visoka stopa napuštanja je s druge strane pokazatelj da je nešto krivo.

Stopu napuštanja web stranice iz društvenih izvora možete usporediti s drugim izvorima prometa. Na primjer, ako je stopa napuštanja stranice znatno niža putem Facebooka u usporedbi s Googleom, onda znate da je vaša strategija za društvene mreže prilično učinkovita.


Gdje pronaći stopu napuštanja?


Za mjerenje stope napuštanja web stranice možete koristiti alate kao što je Google Analytics. Unutar Google Analytics idite na karticu Acquisition > All Traffic > Channels.

Nakon toga ćete pronaći stupac s oznakom “Bounce Rate”. Kliknite na naslov stupca kako biste kanale razvrstali od najniže do najviše stope napuštanja. 

Google Analytics bounce rate iz Facebooka

FB mjerni podatak #7: Učestalost pojavljivanja FB oglasa (ad frequency)

Učestalost pojavljivanja oglasa je mjerni podatak koji većinom ostaje neprimijećen, no vrlo je važan jer označuje prosječni broj koliko su puta korisnici vidjeli određeni oglas. 


Razlog praćenja učestalosti pojavljivanja FB oglasa


Ako korisnici iznova i iznova vide jedan te isti oglas, postat ćete naporni i tako izgubiti utjecaj. Isto tako je čest slučaj da kako se učestalost prikazivanja oglasa povećava, tako se povećava i CPC, a smanjuje se CTR.

Kako biste spriječili ovaj scenarij, pripazite na ovu učestalost. Ako korisnici vide jedan te isti oglas više od dva puta u jednom tjednu, vrijeme je da promijenite stvari. Jedan od najjednostavnijih načina za smanjenje učestalosti oglasa je stvaranje više varijacija oglasa. Jednostavno promijenite tekst oglasa ili vizualni prikaz.


Gdje pronaći učestalost pojavljivanja FB oglasa?


U Facebook Business Manageru u odjeljku “Ad Manager” možete za svaku kampanju, grupu oglasa i oglas vidjeti frekvenciju pojavljivanja. U slučaju da ne vidite stupac “frequency”, možete ga dodati tako da odaberete “customize columns”.

Facebook Business Manager - Facebook Ad Frequency

FB mjerni podatak #8: Konverzije Facebook oglasa

Ovaj se dio vjerojatno čini kao nikakva filozofija, no koliko vas zapravo prati ove konverzije? Većina vodi traffic i engagement kampanje te za konverziju smatra dolazak na web stranicu ili ostavljeni lajk na objavu. 

Konverzije su, u stvari, prilično specifične za svaki poslovni model, tako da ćete konverzije morati definirati prema vašoj branši i marketinškim ciljevima. Na primjer, konverzija bi mogla biti online kupovina, pretplata na newsletter, preuzimanje online sadržaja, registracija za neki događaj…


Razlog praćenja konverzija za FB oglase


U oglašavanju na društvenim mrežama stopa konverzije je važna zbog izravnog utjecaja na ROI (povrat ulaganja). Potrebna vam je snažna stopa konverzije i niska cijena po konverziji kako bi ulaganja u vaš oglas bila isplativa. 


Kako mjeriti konverzije na Facebooku?


Nakon što definirate konverzije, trebali biste surađivati s developerima kako biste se uvjerili da je na vašem web mjestu praćenje konverzija pravilno konfigurirano (Facebook Pixel)

Čako i ako ne vodite plaćene kampanje, prilikom objavljivanja na društvenim mrežama dobro je pratiti korisničko putovanje tako da u URL dodate parametre za praćenje (URL Builder). Tako ćete u Google Analyticsima moći pratiti koje organske objave vode do konverzija.


Kao što vidite, postoji mnogo FB podataka koje možete pratiti. Na vama je da odlučite koji su vam podaci najvažniji i da ih koristite kako biste napravili stvarne promjene koje utječu na vaše poslovanje.

Trebate li pomoć, slobodno nas kontaktirate! Facebook marketing nam je u malom prstu pa smo sigurni da ćemo vam uspjeti pomoći. 

Facebook ebook - pronađite facebook publiku
 
Podijeli na:
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer