Koji su ključni pokazatelji uspješnosti SEO optimizacije

Objavljeno: 08.04.2020. | 6 minute čitanja

Uhvatili ste se u koštac sa SEO optimizacijom web-a i kontinuirano radite na poboljšanju on-site i off-site SEO elemenata. Puno ste vremena i novaca uložili u izradu kvalitetnog contenta, personaliziranog vašim kupcima usluga i proizvoda. 
Sada se postavlja pitanje, što dalje? Kako dobiti mjerljive rezultate svojih napora?

Danas ćemo govoriti baš o tome, o KPI (Key performance indicators), odnosno ključnim pokazateljima uspješnosti SEO optimizacije

Važno je napomenuti da metrike koje ćemo navesti ovise i o vrsti projekta, tako da nisu uvijek sve primjenjive. Posebnu pažnju obratite na posjetitelje s organskim pretraživanjem (Organic users) i poredak ključnih riječi (Keyword Ranking Increases), jer su one ključne za gotovo sve projekte bez obzira na svrhu i strukturu web-a.
Koji KPI SEO pokazatelji su važni za praćenje uspjeha optimizacije navodimo u nastavku.

#1 Korisnici koji dolaze putem organskog prometa

Organic users (korisnici s organskim pretraživanjem) podrazumijeva posjetitelje koji dolaze na web stranicu preko tražilica, upisom pojmova u npr. Google. Organski promet je onaj promet koji na vašu web stranicu dolazi besplatno putem tražilice i ne podrazumijeva plaćeni promet putem oglasa. 
Osim samog broja posjetitelja koji dolaze na web stranicu prate se i radnje koje posjetitelj radi, koje stranice otvara, koliko se zadržava na stranicama i gdje završava pregled web-a.
Ako je web stranica otvorena u pregledniku, ali nema nikakve aktivnosti na njoj (nitko ne skrola, klika, otvara drugu stranicu) sesija prestaje nakon 30 minuta neaktivnosti.

Jedan korisnik može imati više sesija, baš zbog ranije navedenog razloga prekida sesije.
Organic users može se pratiti u Google Analyticsu, što je svakako i naša preporuka.
Rast organskog prometa ključni je pokazatelj uspješnosti SEO optimizacije jer je i njezin glavni cilj dobivanje što više prometa na web stranici.

Kako organski promet raste, content na samom webu se smatra relevantniji, te se time postiže i bolja pozicija na tražilicama.

#2 Poredak ključnih riječi

 


 

Poredak ključnih riječi (Keyword Ranking Increases) podrazumijeva pozicije ključnih riječi na tražilicama kao što je Google ili Bing.

Teži se da bitne ključne riječi za vaš web budu u što boljoj poziciji na tražilicama, odnosno na prvom mjestu ili što bliže njemu.

Za web je uvijek bolje da je dobro pozicioniran za ključne riječi koje se često traže, odnosno koje imaju veliki volumen traženja.

Za neke ključne riječi, kao što je naziv poduzeća ili vlastitog proizvoda, je lakše dobiti bolju poziciju. Za druge riječi kod kojih je konkurencija veća potrebno je uložiti puno više truda da se stekne vidljivost.
Poredak ključnih riječi također je jedan od ključnih KPI jer je izravno vezan sa SEO uspjehom.

Bolja pozicija ključnih riječi za sobom povlači i druge ciljeve kao što su više prometa na web-u, više potencijalnih kupaca a na kraju i prodaje.

Poredak ključnih riječi nije stalan, zbog toga je bitno kontinuirano provjeravati kako su pozicionirane bitne ključne riječi. 

Osim same SEO optimizacije i kreiranje kvalitetnog contenta na poredak riječi utječe i ažuriranje Google algoritma. 
Ali bez obzira na to, ako je SEO dobro napravljen dugoročno bi se trebao vidjeti rast pozicije.

#3 Konverzije

KPI koje smo do sada opisali odnosi se na privlačenje posjetitelja web-a preko tražilica. 
No što želite da posjetitelji naprave kad dođu na web?

Web stranica trebala bi omogućiti konverzije (Conversions) koji će se u skorije vrijeme pretvoriti u prodaju.
Konverzijom se podrazumijeva svaki kontakt s potencijalnim kupcem, kao što su:

  • Prijava na newsletter
  • Telefonski poziv
  • Registracija za webinar
  • Izvršena kupnja
Ciljevi se mogu definirati unutar Google Analyticsa, te se u tom slučaju mogu pratiti konverzije i interakcija s web stranicom.
Tako u Google Analyticsu možemo dobiti puno korisnih informacija na temelju kojih možemo definirati daljnje ciljeve:

  • Da li više korisnika pregledava web na desktopu ili na mobitelu
  • Da li je više muškaraca ili žena
  • Koja stranica kreira najviše konverzija i dr.
KPI konverzije je usko vezan na osnovni poslovni cilj a to je povećanje broja kupaca i prodaju. 
Za bolje rezultate i veći broj konverzija utječe i korisničko iskustvo (UX) na što isto treba obratiti pozornost.

#4 Stopa napuštanja

Stopa napuštanja (Bounce rate) podrazumijeva stopu posjetitelja koji odmah prilikom dolaska na stranicu napuštaju istu, bez interakcije s njom.

Stopa napuštanja izračunava se kao razlika (postotak) ukupnog broja sesija i neaktivnih sesija.

Standardna stopa napuštanja se kreće između 40-60%, što nam govori da će čak polovina sesija završiti odmah, bez poduzimanja bilo kakve interakcije sa stranicom.

KPI bounce rate je važan pokazatelj jer Google tražilice daju prioritet stranicama koje odgovaraju na upite korisnika i njihovo zadovoljstvo (a to se vidi zadržavanjem na otvorenoj stranici).

Kada korisnik traži ključnu riječ, Google im želi pokazati najrelevantnije i najkvalitetnije moguće rezultate koji rješavaju problem.

Ako se korisnik vraća na početne rezultate pretraživanja, znači da nije dobio željene informacije na otvorenoj web stranici.
U suprotnom ako je bounce rate nizak, znači da je web stranica relevantna za rezultate pretraživanja.

Bilo bi dobro povremeno provjeravati koje stranice imaju veliku stopu napuštanja, te napraviti dorade na njima kako bi se smanjila ta stopa i povećala relevantnost stranice.

#5 Broj stranica po sesijiBroj stranica po sesiji (Pages/session) odnosi se na prosječan broj stranica koje korisnik posjeti tijekom jednog posjeta (sesije). Broje se i ponovljeni pregledi iste stranice.

Ova metrika ovisi o strukturi vaše stranice, kako su posložene stranice i sama navigacija.

Ako imate one-page web tada će sesija imati prosječan broj jedan. U tom slučaju pokazatelj korištenja web-a može biti vrijeme provedeno na stranici.

Webovi s velikim brojem stranica ili e-trgovine koje imaju više proizvoda za izbor, te nekoliko koraka u procesu naplate će imati više stranica u jednoj sesiji.

Broj stranica po sesiji je važan SEO KPI jer označava kvalitetu stranice (i sadržaja) i način na koji se korisnici kreću po njoj.

Bez obzira na strukturu stranice i količinu sadržaja koji imate na webu, važno je posjetitelje usmjeriti do akcije koju želimo da izvrši. Bilo to kupnja, registracija na newsletter, popunjavanje kontakt forme i dr.

#6 Prosječno trajanje sesije

Prosječno trajanje sesije (Average session duration) mjeri prosječnu duljinu trajanja posjete vašem webu. Što je veća količina sadržaja i složenija struktura stranice, za očekivati je da će i prosječna duljina boravka na webu biti duža.

Navedeni KPI pokazuje koliko je sadržaj relevantan i zanimljiv posjetiteljima i koliko im je poticajan za daljnje istraživanje o navedenoj temi.

Ako se smanjuje prosječno trajanje sesije, potrebno je istražiti što to ometa posjetitelje da brže napuštaju web.


Iz našeg iskustva s 300+ projekata moramo napomenuti da spomenuti KPI ovise i o samom projektu i web stranici. Ono što je bitno pratiti kod gotovo svih projekata su posjetitelji s organskim pretraživanjem (Organic users) i poredak ključnih riječi (Keyword Ranking Increases), dok ostali pokazatelji uspješnosti ovise o mnogim čimbenicima, kao što su struktura web stranice, količina sadržaja, svrha weba i dr.

Navedene SEO KPI opisane u ovom blogu, trebali bi redovno provjeravati, te intervenirati ako dođe do nekih značajnih promjena. Pogotovo ako je u pitanju nagli rast ili pad.

Novosti o SEO trendovima i savjete za njihovu primjenu možete potražiti u našim SEO člancima.

Imate li dodatnih pitanja ili radije želite SEO optimizaciju prepustiti rukama stručnjaka, slobodno se javite :)

Podijeli na:
Elena Majer