Prilagodba evenata na strani GA4

Objavljeno: 09.06.2022. | 7 minute čitanja

U prethodna dva blog članka na temu Google Analytics 4, naučili smo kako podesiti evente na GA4 strani. Prošli smo kroz osnovno praćenje (page_view) te dodatne evente i parametre uz pomoć GTM-a te kako podesiti Enhance Measurement evente. Samo s tim već imate preko 10 evenata koji se bilježe unutar GA4. Danas ćemo otići korak dalje i vidjeti kako, kada i zašto urediti te postojeće evente.

 

Što su zapravo eventi?

No prije nego krenemo dalje sa uređivanjem evenata na GA4 strani, možda bi bilo dobro proći kroz osnovni koncept samih evenata što nismo prošli u prethodnim člancima - što su to GA4 eventi i njihovi parametri koji se stalno spominju?

Eventi predstavljaju interakciju posjetitelja sa webom/aplikacijom. Svaki put kada posjetitelj ispuni neku radnju koju želimo pratiti (npr. “add_to_cart“ event za dodavanje proizvoda u košaricu ili “share” event za podjelu članka na društvenim mrežama), potrebno je podesiti event.


Parametri su pak dodatni podaci koji daju kontekst eventima. Neki parametri, kao što je page_title (SEO title tag) ili page_location (URL stranice), šalju se automatski i njih nije potrebno podešavati (više info o tome na službenoj dokumentaciji). Uz parametre koji se šalju automatski, uz svaki događaj možete poslati i do 25 prilagođenih parametara.

U gornjem slučaju, kod add_to_cart eventa, dodatni parametri će biti naziv proizvoda, kategorija proizvoda, brand proizvoda, cijena ili količina. U slučaju share eventa, to može biti društvena mreža na koju članak želi podijeliti (npr. Facebook, Twitter ili LinkedIn).


Svaki parametar koji nije dio automatski prikupljenih evenata potrebno je zasebno registrirati kao Custom dimension (upute kako to napraviti možete pročitati na oba blog posta sa početka ovog članka). Bez ovog koraka GA4 neće prikazati niti jedan parametar, već samo naziv eventa, tako da je to poprilično bitan korak koji nikako nemojte preskočiti! 

 

Kako možete provjeriti koji eventi se sve okidaju unutar GA4?

Ukoliko želite vidjeti koje ste sve evente do sada zabilježili, otiđite na Configure > Events. Unutar ove sekcije odaberite vremenski period za koji želite provjeriti. Ovisno o tome koji vremenski period odaberete, imati ćete prikazane evente koji su u tom periodu zabilježeni.
 
Okidanje evenata unutar GA4

Pregled evenata iz GA4 sučelja

 
Unutar ove sekcije doduše nećete moći vidjeti i parametre. Ukoliko je event jedan od interakcija koje su se dogodile na vašem webu u zadnjih 30 minuta, možete ih provjeriti na Reports > Life cycle > Engagement > Events te odabrati željeni event. U ovom slučaju, odabrali smo page_view event, ali isti postupak se odnosi i na bilo koji drugi event.

 

Pregled interakcija koje su se dogodile na webu

Pregled parametara iz GA4 sučelja

 

Zašto urediti evente ili kreirati nove?

Postoje razni scenariji kada ima smisla prilagođavati i kreirati nove evente iz postojećih na GA4 strani. Možda nemate pristup Google Tag Manageru ili nemate tehničkog znanja podesiti sami svoj event direktno u kodu. U tom slučaju svakako ima smisla kreirati event iz postojećih. Ipak, ovdje je potrebno spomenuti da je kreiranje evenata limitirani pristup i da je bilo kakvo podešavanje puno bolje napraviti direktno (npr. putem GTM-a). Možda nećete uvijek imati “nešto” za što se možete “zakačiti” i ovakav pristup jednostavno neće uvijek biti moguć za podešavanje svih stvari koje vam trebaju. 

Slična je stvar i sa uređivanjem/izmjenama evenata koji u principu mijenjaju ulogu filtera ili potrebu za prilagođavanjem već postojećih tagova koji šalju evente prema Google Analyticsu. Jedan od čestih problema koji se zna dogoditi je da se neke stvari “dupliciraju” na način da imate probleme sa velikim i malim slovom (npr. Facebook vs Facebook source) ili pak imate tipfelere (npr. click vs klik). Uređivanje evenata omogućuje vam rješavanje problema s imenovanjem ili brisanjem događaja i parametara izravno unutar GA4 sučelja. 
 

Izrada novih evenata iz postojećih

Recimo da imate web stranicu koja nakon ispunjene kontakt ili newsletter forme šalje korisnike na neki dedicirani “thank-you” page koji označava da je forma uspješno ispunjena. Ukoliko možete sa sigurnošću odrediti da je URL struktura takvih stranica specifična (npr. /newsletter-prijava-uspjesna/ ili /kontakt-forma-poslana/) vi sa GA4 strane možete izraditi i podesiti svoje evente, bez da isprogramirate svoje skripte koje će vam slati te podatke.  

Logika takvog postavljanja je zapravo poprilično jednostavna. GA4 je event based alat, a svako učitavanje stranice u GA4 svijetu je zapravo okidanje standardnog page_view eventa. Također, svaki taj page_view event dodatno šalje i parametre poput page_location što je zapravo URL navedene stranice koja se učitala.

U trenutku kada se učita page_view event koji ima page_location parametar koji u svojoj URL strukturi sadrži /newsletter-prijava-uspjesna/ vi možete definirati i izraditi svoj event koji se zove newsletter_prijava (ili bilo koji drugi naziv prema vašoj želji). Brzi savjet: ovdje smo samo pratili način nazivanja koji se koristi kroz GA4. To je tvz. “snake_case” - sa donjom crtom za ograđivanje riječi. Uvijek je dobro strukturirati stvari kako bi nam bilo lakše razumjeti ih kasnije!
 

Izrada novih evenata iz postojećih

Izrada evenata iz GA4 sučelja


Ovdje se može nadodati da je moguće napraviti i druge prilagodbe, ne samo vezano za sami URL. Recimo da želite napraviti novi event koji će vam reći da se dogodila važna ecommerce transakcija. Ako želimo napraviti event “large_purchase” u slučaju kada je netko napravio kupovinu u iznosu preko 1000 kn, potrebno je podesiti sljedeće parametre. 


Podešavanje evenata

Izrada evenata iz GA4 sučelja

 
Ukratko, možete napraviti razne stvari koristeći samo naziv parametra i dobrim odabirom operatora. Neki od dodatnih primjera mogu biti korištenje određenog kupon koda kada imate određenu akciju na webu, odabrani način plaćanja ili metoda dostave, popust u iznosu od X+ kn (ili EUR), itd.
 
 

Uređivanje postojećih evenata

Recimo da želimo prilagoditi naziv eventa jer se neke stvari duplo bilježe što nam otežava čitanje i analiziranje izvješća. U ovom slučaju imamo jedan “nespretni” naming koji bi htjeli ispraviti - “klikovi” i “click” su definitivno ista stvar!

 

Uređivanje psotojećih evenataPrimjer dvostrukih evenata (click & klikovi)

 
U ovom slučaju otići ćemo na Configure > Events > Modify events > Create kako bi uredili postojeću konfiguraciju. “Modification name” je naziv ove prilagodbe u samom GA4 sučelju kako bi nam olakšalo pretraživanje stvari koje smo izmijenili. Tu možemo staviti bilo koji naziv ali je pametno staviti neki koji će nam biti razumljiv ukoliko ćemo se trebati vratiti na njega iz bilo kojeg razloga. U ovom slučaju event koji želimo napraviti iz postojećeg je “click” pa njega trebamo podesiti unutar “Modify parameters”, dok će nam “Matching condition” biti event_name equals klikovi. Svaki put kada se okine “klikovi” event, taj event će prije nego što se pošalje prema GA4 biti izmijenjen i unutar svih izvješća unutar GA4 biti prikazan kao “click” event.


Prilagodba evenata iz GA4

Prilagodba evenata iz GA4 sučelja

 
 

Uređivanje postojećih parametara

Za kraj ćemo prikazati i dodatan scenarij u kojem imamo naziv eventa koji je dobar, ali želimo prilagoditi naziv samog parametra. Također sve podešavamo unutar Configure > Events > Modify events > Create sekcije.

Recimo da imamo event “event_za_prilagodbu”. Unutar tog eventa imamo samo jednu vrijednost parametra “stari_parametar”. Njega ne želimo više imati unutar sučelja jer smo napravili pogrešku kod kreiranja. Uzeti ćemo njegov naziv i kao novu vrijednost ostaviti prazno polje. Napraviti ćemo novi parametar “novi_parametar” kojemu ćemo pridodati vrijednosti “starog_parametra”. Na taj način bilo koju dinamičnu vrijednost koju taj parametar može imati uzimamo i zapisujemo unutar novog parametra.

Dodatno, ukoliko želite napraviti i neki novi parametar koji nema nikakvu poveznicu sa starim parametrom, možete ga napraviti na isti način unutar sučelja, samo što će njegova vrijednost u tom slučaju uvijek biti statična.

 

Uređivanje postojećih parametara

Prilagodba parametara iz GA4 sučelja

 
Eto ga! Sada znate napraviti svoje evente i prilagoditi postojeće direktno iz GA4 sučelja. U idućim člancima vezanim za Google Analytics 4 proći ćemo dodatne stvari vezane za prilagođavanje vašeg računa te izradu izvješća pa ako se već niste pretplatili na naš GA4 newsletter, napravite to odmah. :)


 

Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer