Česta pitanja

Internet marketing

Kako odrediti budžet za online oglašavanje?

Određivanje budžeta je individualno. Nema konkretnog odgovora na to pitanje jer situaciju treba sagledati s više strana i ovisi isključivo o mogućnostima i željama klijenta. Najvažnije je odrediti cilj. Dakle, nije isti budžet za svaku web stranicu i za svaki projekt. Ako znamo što želimo postići, potrebno je napraviti koncizan plan, odrediti koje platforme koristiti, iznos budžeta te istražiti ciljna tržišta. 

 
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer