Česta pitanja

Bing oglašavanje
Bing se u posljednje vrijeme sve više spominje. U zadnjih godinu dana se jako dobro prezentirao na području Evrope, izgleda ozbiljno, korisničko sučelje je odlično, ima dobre rezultate pretraživanja, i samim time normalno je da belježi razbroja korisnika. Bing postaje sve ozbiljniji faktor internetu, i moramo ga uzeti u obzir.

 ... Saznajte više
Kako odrediti budžet za online oglašavanje?
Određivanje budžeta je individualno. Nema konkretnog odgovora na to pitanje jer situaciju treba sagledati s više strana i ovisi isključivo o mogućnostima i željama klijenta. Najvažnije je odrediti cilj. Dakle, nije isti budžet za svaku web stranicu i za svaki projekt. Ako znamo što želimo postići, potrebno je napraviti koncizan plan, odrediti koje platforme koristiti, iznos budžeta te istražiti ciljna tržišta. 

 ... Saznajte više
Treba li pisati blogove?
Za sve tvrtke svakako može biti dobro objavljivati blogove, no treba ispuniti nekoliko preduvjeta. Ako ti blogovi imaju smisla jer mogu pomoći nekom, onda će se ti blogovi i dobro pozicionirati na tražilicama. Dakle, to znači više korisnika, veći brend awareness, kao i više posjetitelja webu te povećanje prodaje.

  ... Saznajte više
Kako slati personalizirane mailove?
Jako je bitno da mailovi budu personalizirani. Prema posljednim statistikama, čak 70% mailova koji su poslani, a nisu personalizirani, će biti obrisani od strane primatelja. Ona se može raditi na više načina, a to ovisi od platforme do platforme.

  ... Saznajte više
Kako smanjiti broj newslettera u spamu?
Jako puno newslettera završava u spamu. Naravno, najkvalitetniji način da se to ne događa u tolikoj mjeri jest da imamo kvalitetnu mailing listu. Dakle, moramo imati korisnike koji su se izjasnili da žele primati naše marketinjske mailove. Već samim time, ako smo na taj način prikupili listu, smanjujemo drastično broj mailova koje završavaju u spamu. Također, postoji tehnička prepreka koja je sve bitnija i sad sa ovom godinom i sve stroži od strane Gmaila, Yahoo-a itd. Potrebno je autentificirati domenu pošiljatelja. Dakle, domena koja je pošiljatelj njusletera mora biti potvrđena da vi stojite iza te domene i na taj način... Saznajte više
Kako se boriti s GDPR-om u email marketingu?
Jako je bitno da imate potvrdu da je korisnik prihvatio da želi biti na vašoj mailing listi. Poanta svega je da šaljete newslettere ljudima koji su na to pristali i ako na taj način radite email marketing ne isključivo zbog GDPR-a već i zbog sebe samoga, radit ćete jako kvalitetne kampanje i koje će imati smisla i rezultata. Pogrešno je slati mailove osobama koje se nisu pretplatile na našu mailing jer od toga nemamo apsolutno nikakvu korist. Čak kontraefekt završava u spamu, dižu se signali da ste vi pošiljatelj koji nije relevantan i sve češće ćete završavati u spamu i... Saznajte više
Kako skupiti bazu mailova za newsletter?

Da bi prikupili bazu mailova, mi korisnicima moramo nešto za uzrad dati. To ne znači da ih trebamo podkupiti, nego im trebamo davati kvalitetan sadržaj. Trebamo na svom webu imati kvalitetan sadržaj i to je prvi korak prikupljanja mailova. Naravno, korisno bi bilo omogućiti korisnicima koji postanu dio mailing liste loyalty program, da dobiju određeni popust ili promo kod. To su jako dobari okidači za prijavljivanje prijavljanje na newsletter.

 

... Saznajte više
Što znači NPS? (Net Promoter Score)
NPS (Net Promoter Score) je mjera zadovoljstva i lojalnosti kupaca koja se koristi za procjenu njihove vjerojatnosti da preporuče određenu tvrtku, proizvod ili uslugu drugima. Izračunava se na temelju odgovora na jednostavno pitanje: "Na skali od 0 do 10, koliko vjerojatno biste preporučili našu tvrtku/proizvod/uslugu drugima?" Na temelju dobivenih rezultata, kupci se kategoriziraju kao "promotori", "pasivni" ili "kritičari".

... Saznajte više
Što je TinyUrl?
TinyURL je online alat koji skraćuje dugačke URL-ove u kratke i kompaktne verzije. Omogućuje korisnicima da zamijene dugačke i nepraktične URL-ove sa smanjenim verzijama koje su lakše za dijeljenje i upotrebu.

... Saznajte više
Što je cross-channel marketing?
Cross-channel marketing se odnosi na praksu korištenja više kanala ili medija za dosezanje kupaca i promoviranje proizvoda ili usluga. Saznajte više
Što je soft bounce?

Soft bounce se odnosi na e-mail poruku koja se vraća pošiljatelju jer ju privremeno nije moguće dostaviti. Može se dogoditi iz raznih razloga. Saznajte više
Što je hard bounce?
Hard bounce se odnosi na e-mail poruku koja se vratila pošiljatelju jer je odbijena od strane mail servera primatelja.
Saznajte više
Što znači canonical URL?
Canonical URL je preferirani URL za određenu web stranicu, koji se odabire kao glavni ili primarni URL koji bi tražilice trebale indeksirati i rangirati. Saznajte više
Što znači CPM?
CPM ili cost per mile je mjerna jedinica koja se koristi u digitalnom oglašavanju za mjerenje cijene prikaza oglasa tisuću puta.  Saznajte više
Što znači CAC?
CAC ili trošak stjecanja kupca (engl. customer acquisition cost) je ukupni trošak koji tvrtka ima za stjecanje novog kupca.  Saznajte više
Što znači CPA?
CPA ili cijena po akviziciji (engl. cost per acquisition) je metrika koja se koristi u digitalnom oglašavanju za mjerenje ukupnog troška stjecanja kupca ili potencijalnog klijenta. Saznajte više
Što je White Hat SEO?
White Hat SEO odnosi se na korištenje etičkih i legitimnih tehnika za optimizaciju rangiranja web stranice na stranicama s rezultatima tražilice (SERP).  Saznajte više
Što je Affiliate marketing?
Affiliate marketing je marketinška strategija koja se temelji na učinku gdje pojedinac ili tvrtka promovira proizvod ili uslugu i zarađuje proviziju za svaku prodaju ili pretvorbu izvršenu putem svoje jedinstvene veze preporuke.  Saznajte više
Što je Crawl budget?
Crawl budget ili proračun indeksiranja odnosi se na broj stranica na web stranici koje alati za indeksiranje tražilice smiju posjetiti u određenom vremenskom razdoblju. Saznajte više
Što znači CPC?
Cost Per Click ili skraćeno CPC označava model određivanja cijena koji se koristi u online oglašavanju. Saznajte više
Što je Googlebot?
Googlebot je softver za web crawling koji se koristi od strane Googlea za otkrivanje i indeksiranje novih i ažuriranih web stranica na internetu. Saznajte više
Što je Influencer marketing?
Influencer marketing je oblik marketinga u kojem se robne marke udružuju s pojedincima koji imaju snažnu online prisutnost i utjecaj na određenu ciljanu publiku.  Saznajte više
Što je Above the fold content?
"Above the fold content" ili sadržaj prije preklopa odnosi se na dio web stranice koji je vidljiv korisniku bez klizanja.  Saznajte više
Što znači PPC?

Pay Per Click ili skraćeno PPC označava oblik marketinga kojeg karakterizira plaćanje za oglase po kliku. Konkretnije, oglašivač plaća cijenu samo kada netko zaista klikne na njegov oglas, a ne za pojavljivanje odnosno gledanje oglasa.

PPC oglašavanje ima mnoge prednosti u odnosu na tradicionalne oblike, s obzirom da se naplaćuju samo stvarno postignuti rezultati (klikovi), lako se može pratiti statistika (broj klikova, 

Google Ads oglašavanje je jedan od najpopularnijih i najisplativijih oblika PPC oglašavanja.

... Saznajte više
Koliko košta oglašavanje na Googleu?Na ovo pitanje nema jednoznačnog odgovora, no postoji nekoliko faktora koji će utjecati na cijenu vašeg oglašavanja na Googleu.

Cijena Google oglasa nije ista za svaku kampanju, oglase i oglašivače već ona ovisi o nizu čimbenika - od trenutne konkurencije, raspoloživog budžeta, kvalitete i atraktivnosti same kampanje i slično.

Google Ads kampanje funkcioniraju po sistemu aukcija, pri čemu Google, među svima koji se natječu za određene ključne riječi, određuje čiji oglas će se prikazati za neku pretragu.

Intuitivno, više konkurencije znači i skuplje oglase, što će pak značiti da će vam za jednak učinak trebati veći raspoloživi... Saznajte više

Što je SEM?

SEM je skraćeno od "Search Engine Marketing" i primarno označava oblik online marketinga koji se provodi pomoću plaćenih oglasa na tražilicama.

Širi je pojam od SEO-a, odnosno same optimizacije za tražilice, što je neplaćena metoda,  za razliku od plaćenh, odnosno PPC metoda.
SEM je oblik online marketinga koji promovira tvrtke povećanjem njihove vidljivosti kroz rezultate pretraživanja na internet tražilicama.... Saznajte više
Što je segmentacija?

 

 

Segmentacija je podjela kupaca, klijenata odnosno primatelja vaših marketinških poruka u skupine, pr čemu ih se grupira po nekim sličnostima, a razlike među tim grupama su što veće.

Segmentacija se u smislu digitalnog marketinga odnosi na grupiranje primatelja vaših marketinških poruka, primjerice e-mailova ili oglasa. Različitim grupama odnosno segmentima vaše publike, uputiti ćete slične ali prilagođene poruke kako bi ste što bolje “pogodili” onu koja će primatelju biti interesantna te time povećati i šansu za konverziju.

U praksi, segementacija se najčešće vrši po ponašanju potrošača te geografskom, demografskom i psihografskom kriteriju.

... Saznajte više
Što je to prodajni lijevak?

 

Prodajni lijevak odnosno sales funnel je niz koraka koje prolazi osoba od kad sazna za vašu tvrtku i proizvod pa dok u konačnici ne postane vaš kupac. Kraće, prodajni lijevak je proces kojim se ostvaruje prodaja.

Prodajni lijevak se dijeli u faze, a najpoznatiji model je AIDA, podjela na četiri dijela: Awareness, Interest, Desire and Action odnosno spoznaja, interes, želja te akcija.

Svoj naziv dobio je radi čestog grafičkog prikaza u obliku lijevka jer prve faze obuhvaćaju veći broj ljudi dok završne značajno manji.

 

 

... Saznajte više
Što je buyer persona?

 

Buyer persona je fiktivna reprezentacija savršenog kupca kojem definiramo pripadajuću demografiju, interese, obrazovanje i posao, ali i koji su mu problemi, ciljevi, o čemu razmišlja i kako donosi odluku. Još se naziva i customer persona i marketing persona. 

Više detalja, kao i upute kako kreirati buyer personu u 6 koraka pročitajte u našem .

... Saznajte više
Što je Below The Line (BTL) marketing?

 

Below the line marketing ili marketing ispod crte je onaj koji je usmjeren prema definiranoj ciljanoj publici, odnosno takozvanim buyer personama. Takav marketing se temelji na podacima o korisnicima kao što su oni demografski, interesni ili pak geografski. Upravo to rezultate BTL marketinga čini lako mjerljivima. 

Primjer BTL marketinga je email marketing, affinity marketing, kao i marketing na društvenim mrežama, koji se lako usmjerava na točno određenu publiku.

 

 

... Saznajte više
Zašto je važno imati blog na web stranici?


Iako pisanje bloga uzima nešto truda i vremena, ono je jedno od važnih aspekata
. Nekoliko je osnovnih razloga zašto bi svaka tvrtka trebala redovito objavljivati kvalitetne blog postove na svojoj stranici: 
  ... Saznajte više
Što su chat-botovi?

Chat-botovi sve su popularniji oblik komunikacije između pružatelja neke usluge i korisnika. Riječ je o automatiziranim osobnim asistentima koji su dizajnirani kako bi simulirali živi razgovor s korisnicima.


Chat-botovi imaju veliku primjenu kod instant messaging aplikacija, putem kojih mogu preuzeti ulogu operatera odnosno zamijeniti ljudski faktor.

Programirani su da komuniciraju s posjetiteljima web stranice vodeći ih kroz komunikaciju i pružajući im informacije o proizvodima i uslugama, do same kupovine ili narudžbe usluge ili proizvoda.... Saznajte više
Što je e-knjiga?
Elektronska knjiga ili poput pametnih telefona, tableta ili računala, a koju se distribuira putem interneta.

Dobro osmišljen i napisan e-book jedan je od načina za privlačenje posjetitelja na web stranicu, a posljedično i dobivanje novih klijenata.


  
 1. Definirajte temu i ciljanu publiku
 2. 
 3. Strukturno posložite knjigu (poglavlja, naslovi, ulomci)
 4. 
 5. Dizajn (naslovnica, tipografija)
 6. 
 7. Vizualni elementi (infografike i fotografije)
 8. 
 9. Poziv na akciju 
 10. 
 11. Pretvoriti u PDF dokument
 12. 
 13. Kreirati podstranicu za e-knjigu odakle će se... Saznajte više
Što je webinar?

Webinar je online oblik, tj. forma temeljena na prezentaciji putem interneta. Najčešće je snimljen unaprijed, a onda se prikazuje određenoj ciljnoj skupini s ciljem informiranja, predavanja ili prezentacije određenog proizvoda ili usluge.

Webinar se može održavati i uživo pa autori s članovima mogu voditi razgovor u realnom vremenu. Sa sudionicima webinara autori mogu podijeliti videozapise, audiozapise, fotografije ili bilo koje dokumente. 

Unaprijed se odredi točan datum i vrijeme početka webinara, a sudionici se najčešće ulogiraju u okviru određenog sistema.

 

... Saznajte više
Što je content marketing?

Content marketing podrazumijeva
(content-a) na različitim kanalima s ciljem privlačenja jasno definirane ciljne skupine. Konačna svrha content marketinga je izgradnja odnosa s kupcima i poticanje prodaje na indirektan način. 

Ono što razlikuje content od oglašavanja je relevantnost i vrijednost informacija za korisnike. Kvalitetan content pruža informacije koje interesiraju korisnike, pa ih zbog toga oni svojevoljno čitaju, gledaju ili slušaju, dok kod oglasa to čine jer nemaju izbora. 

No što uopće znači sadržaj ili content? On može postojati u različitim oblicima, među ostalim i kao blog objave, infografike i e-knjige, a može se distribuirati putem... Saznajte više
Što je MailChimp i koje su njegove prednosti?
Mailchimp je integrirana marketinška platforma, primarno namijenjena , odnosno . Iako je Mailchimp isprva pružao samo ovu mogućnost, danas sadrži brojne funkcionalnosti, poput mogućnosti kreiranja oglasa za društvene mreže, odredišnih stranica i još mnogo toga. 

Korištenjem MailChimpa gotovo svaka tvrtka može ostvariti velike prednosti. Platforma je relativno jednostavna za korištenje, a postoji i besplatna verzija s ograničenim funkcionalnostima koje će biti dovoljne za neke tvrtke. Osim toga, MailChimp omogućuje automatizaciju komunikacije, kako bi vaše poruke dosegle određene kupce u najboljem trenutku, kao i izvrstan pregled učinkovitosti vaših e-mail kampanja. ... Saznajte više
Što je SERP?
SERP (Search Engine Results per Page) su popisi stranica koje vidite kad god upišete upit u tražilicu. Odnosno, SERP je sve je ono što možemo dobiti kao rezultat pretraživanja određenog pojma unutar tražilice. Pored organskih rezultata, tražilice korisniku predlažu i plaćene oglase koji su povezani za taj određeni pojam koji se traži.... Saznajte više
Kako personalizirati URL svog LinkedIn profila?

Na početnoj LinkedIn stranici potrebno je kliknuti gore desno na strelicu ispod Me pa na View profile. Zatim je potrebno odabrati u sučelju desno gdje piše Edit public profile & URL. Na desnoj strani sučelja prikazat će vam se vaš trenutni URL link. Klikom na polje, možete unijeti svoje novi URL. Preporuča se da nastavak svog linka napišete u obliku ime-prezime. Na taj način dobiti ćete personalizirani LinkedIn URL. Na primjer: linkedin.com/in/ivan-horvat.... Saznajte više
Može li se Instagram Story objaviti i kao Facebook Story?

Da. Potrebno je imati povezane Instagram i Facebook račune. Jednom kada su računi povezani, sve što objavljujete na Instagramu, možete objaviti i na Facebooku ako odaberete opciju - objaviti i na Facebooku ili Facebook Storyju. U tom će vam slučaju biti omogućeno istu priču koju ste objavili na Instagramu, objaviti i na Facebooku, naravno - u slučaju da to želite.... Saznajte više
Što je to Facebook Story?


Facebook Story, kao i Instagram Story označava objave u obliku fotografija ili videa koje nestaju nakon 24 sata. Prilikom kreiranja priča na iste je moguće primijeniti filtere, naljepnice, tekstualni sadržaj, efekte, kao i crtati po njima. Prikazuju se iznad News Feeda, a mogu se spremiti te poslati odabranim pratiteljima.

Instagram Stories dostupne su samo pratiteljima ili bliskim osobama unutar Instagrama, a u slučaju javnih profila, priče su dostupne svima. S druge strane, Facebook Story, osim javnog dijeljenja priče, omogućuje i prikazivanje priče prijateljima na Facebooku i kontaktima na Messengeru, samo prijateljima na Facebooku te prilagođenoj publici koju... Saznajte više
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Arbona logo

Za besplatno preuzimanje ebookova molimo vas da se registrirate i prijavite.

Prijava / Registracija ovdje
Elena Majer